Oferta pracy

Specjalista ds. Śródlądowych Dróg Wodnych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieO firmie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzecze 13B

Warszawa

Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce. Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.
 
 • 392 jednostki organizacyjne
 • 6000 Pracowników
 • 3526 Pracowników z ponad 5-letnim stażem pracy
SPECJALISTA DS. ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH
Warszawa
do 15 listopada 2020 r.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • kreowanie polityki Wód Polskich w zakresie śródlądowych dróg wodnych, reprezentowanie jednostki na zewnątrz,
 • prowadzenie spraw związanych z jednostkami pływającymi Wód Polskich, 
 • udział w sporządzaniu programów realizacji zadań utrzymaniowych i inwestycyjnych w zakresie śródlądowych dróg wodnych,
 • raportowanie i prowadzenie zbiorczej ewidencji wydatków ponoszonych na śródlądowe drogi wodne i ich infrastrukturę oraz zbiorczej ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni, stosownie do wymogów i przepisów Unii Europejskiej,
 • udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
 • prowadzenie spraw związanych z turystycznym wykorzystaniem wód,
 • współpracę z urzędami żeglugi śródlądowej i armatorami,
 • przygotowywanie projektów pism w sprawach prowadzonych w ramach działalności Wydziału,
 • współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi Wód Polskich oraz z organami administracji publicznej w zakresie prowadzonych spraw,
 • aktualizację treści i danych na stronie internetowej PGW WP dotyczących dróg wodnych.

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: żegluga śródlądowa, nawigacja morska, rewitalizacja dróg wodnych, gospodarka wodna, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, geografia, hydrologia lub kierunki pokrewne,
 • ma co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w gospodarce wodnej/żegludze śródlądowej lub administracji publicznej,
 • zna ustawę prawo wodne, kodeks postępowania administracyjnego, ustawę o żegludze śródlądowej, rozporządzenia w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych, rozporządzenia RM w sprawie śródlądowych dróg wodnych oraz ustawę prawo zamówień publicznych,
 • posiada dobrą znajomość MS Office. 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie min. B1,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów,
 • dobrą organizację pracy,
 • skrupulatność,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

 

NASZYM PRACOWNIKOM
OFERUJEMY

 • Umowę o pracę
  Stabilne zatrudnienie
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki
 • Wczasy "pod gruszą"
  Bazy noclegowe w całym kraju
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe
 • Dofinansowanie do karty sportowej
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę
 • Pracę, która ma znaczenie
Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty za pomocą przycisku APLIKUJ. 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy