Oferta pracy

Specjalista ds. stanu posiadania, dotacji, projektów i edukacji

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Leśny Zakład Doświadczalny Murowana GoślinaO firmie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Leśny Zakład Doświadczalny Murowana Goślina

Rogozińska 38

Murowana Goślina

U.P. Leśny Zakład Doświadczalny
w Murowanej Goślinie
 
ogłasza nabór na stanowisko 
Specjalista ds. stanu posiadania, dotacji, projektów i edukacji

Wymagania:

 • wykształcenie – minimum średnie, preferowane wykształcenie wyższe leśne lub pokrewne /np. ochrona środowiska/, mile widziane wykształcenie geodezyjne lub administracyjno-prawnicze,
 • posiadanie wiedzy lub/i doświadczenia zawodowego, związanego z prowadzeniem spraw objętych zakresem czynności na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 • znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego, w tym MS Office, zalecana podstawowa znajomość systemów informacji przestrzennej,
 • mile widziane doświadczenie oraz znajomość procedur pozyskiwania środków unijnych i krajowych, wiedza z zakresu prowadzenia projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • prawo jazdy kategorii B.
 • wskazane dysponowanie samochodem prywatnym, który może być wykorzystany do celów służbowych,

Główne obowiązki:

 • Prowadzenie ewidencji gruntów i mapy stanu posiadania, w tym również w GIS.
 • Gromadzenie dokumentacji niezbędnej do wprowadzania zmian w zewnętrznym i wewnętrznym obrocie gruntów LZD, aktualizacja mapy stanu posiadania (o dokumenty przyjęcia i przekazania gruntów).
 • Opracowanie i przygotowanie materiałów do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, monitorowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru w zasięgu terytorialnym LZD.
 • Współpraca z instytucjami urządzania lasu i geodezji leśnej, prowadzenie prac związanych z tworzeniem Planu Urządzania Lasu.
 • Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą, najmem, służebnością i korzystaniem z nieruchomości w zarządzie LZD (przetargi, umowy, aneksy, itp.), z wyłączeniem nieruchomości mieszkaniowych.
 • Prowadzenie całości spraw związanych z obrotem gruntami: nabywaniem, zbywaniem i zamianą nieruchomości.
 • Ustalanie powierzchni objętych podatkiem leśnym, rolnym i od nieruchomości oraz  sporządzanie deklaracji podatkowych w tym zakresie.
 • Prowadzenie spraw dotyczących płatności bezpośrednich ONW i rolno-środowiskowo-klimatycznej.
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw:  L-01, G-02, R-05Sz, R-04, R-CzBR, R-06, GO2b, spis rolny.
 • Wsparcie dla rozwoju systemów informacji przestrzennej w LZD.
 • Współpraca w zakresie projektów badawczych i rozwojowych.
 • Monitorowanie i analiza źródeł finansowania projektów wspierających statutową działalność LZD z programów wsparcia, w tym mechanizmów unijnych, weryfikacja terminów i rodzajów naborów dotacji.
 • Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej dla działań dotacyjnych.
 • Przygotowanie wkładu merytorycznego  dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach prowadzonych projektów,
 • Współpraca przy realizacji spraw związanych z promocją LZD i UPP oraz edukacją przyrodniczo-leśną.
 • Współpraca z podmiotami, których zadaniem jest rozwój lokalny, działalność edukacyjna, sportowa, kulturalna i turystyczna oraz naukowo-badawcza i rozwojowa.

Miejsce wykonywania pracy:

 • Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie ul.Rogozińska 38.

Oferujemy:

 • Pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Umowę o pracę na czas określony, z bliską perspektywą zatrudnienia na czas nieokreślony.
 • Wynagrodzenie według Regulaminu Wynagradzania Pracowników Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie.
 • Przewidywany termin zatrudnienia – styczeń 2021.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

Zatrudnionemu pracownikowi LZD Murowana Goślina nie zapewnia mieszkania.

Oferta powinna zawierać:

 • CV i list motywacyjny,
 • dane teleadresowe,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz przebieg pracy zawodowej,
 • zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń itp.- oryginały będą wymagane do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych     w ofercie pracy,
 • Oświadczenie kandydata, że nie był karany sądownie za przestępstwo z chęci zysku lub innych niskich pobudek, posiada obywatelstwo polskie oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru nie będzie pozostawał w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków służbowych w wymiarze pełnego etatu.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie
do 08.12.2020r. na adres:
 
Leśny Zakład Doświadczalny
Sekretariat /pok. nr 6/
ul.Rogozińska 38
62-095 Murowana Goślina
z dopiskiem Nabór na stanowisko: Specjalista ds. stanu posiadania, dotacji, projektów i edukacji
lub za pomocą przycisku Aplikowania
 

osoba do kontaktu: Iwona Błachowiak, tel. 61 8 122-251

Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie nie zwraca przesłanej dokumentacji i skontaktuje się z wybranymi osobami w terminie do 14.12.2020r.

 

Dyrektor LZD Murowana Goślina zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Do przesłanej oferty prosimy dołączyć następującą klauzulę:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie, ul.Rogozińska 38, 62-095 Murowana Goślina dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2018r. poz. 1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 • Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy