Oferta pracy

Specjalista ds. systemów bezpieczeństwa i ppoż

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we WrocławiuO firmie

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Karola Marcinkowskiego 2

Wrocław

Twój zakres obowiązków

 • Dokonywanie regularnych bieżących przeglądów (sprawdzenie poprawności działania, odczytanie komunikatów, a w przypadku awarii podjęcie stosownych działań - ustalenie przyczyny, wezwanie serwisu) :

 • - central przeciwpożarowych oraz innych elementów systemów przeciwpożarowych i oddymiających (ROP, klapy oddymiające i odcinające, kurtyny ppoż.)

 • - systemów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

 • - centralnej baterii,

 • - systemów gaszenia gazem i przejrzystości powietrza,

 • - pożarowych wyłączników prądu,

 • - systemu monitorowania sygnalizacji pożarowej,

 • - instalacji odgromowej budynków,

 • - central i elementów wchodzących w skład SSiW (Systemów Sygnalizacji i Włamania).

 • Nadzór nad przeglądem okresowym stałej instalacji hydrantowej i podręcznego sprzętu gaśniczego.

 • Założenie i bieżące prowadzenie książek kontroli i przeglądów dla nadzorowanych urządzeń i systemów.

 • Prowadzenie osobistego nadzoru nad pracami wykonywanymi w ramach zleconych okresowych przeglądów systemów i urządzeń, a także nad pracami związanymi z usuwaniem awarii.

 • Bieżące informowanie Kierownika Działu Serwisu Technicznego o zauważonych nieprawidłowościach.

 • Inicjowanie wykonania prac związanych z koniecznością usunięcia zdiagnozowanych awarii.

 • Dbałość o terminowe wykonywanie przeglądów okresowych systemów i urządzeń.

 • Prowadzenie cyklicznych szkoleń stanowiskowych dla pracowników obsługi z eksploatacji central i innych urządzeń systemów bezpieczeństwa Ppoż i SSiW

 • Prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji wymaganej przepisami zamówień publicznych, związanej z wyłonieniem wykonawców przeglądów i serwisów w zakresie nadzorowanych systemów i urządzeń.

 • Wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Nasze wymagania

 • Uprawnienia SEP do 1 kV „E”

 • Znajomość procedur oraz przepisów BHP i PPOŻ

 • Znajomość obsługi systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji, stałej instalacji hydrantowej i podręcznego sprzętu gaśniczego oraz systemów sygnalizacji włamania

 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym MS Office, a przede wszystkim MS Excel)

 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji

 • Dobra organizacja pracy

Mile widziane

 • Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej

 • Doświadczenie w pracy na uczelni wyższej

To oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na 0,5 etatu

 • Motywacyjny i adekwatny do doświadczenia system wynagradzania

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku