Oferta pracy

Specjalista ds. Systemów Informatycznych - Analityk Systemowy

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYO firmie

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Marii Skłodowskiej-Curie 3a

Gdańsk

Technologie, których używamy

Wymagane

 • BPMN

 • UML

Mile widziane

 • Enterprise Architect

System operacyjny

O projekcie

Gdański Uniwersytet Medyczny w związku z dynamicznym rozwojem obszaru IT poszukuje specjalistów, którzy chcą wziąć udział w cyfrowej transformacji dużej organizacji. Przez najbliższe lata mamy ambicję zmodernizować obszar systemów informatycznych oraz infrastruktury na podstawie nowoczesnej strategii IT, we współpracy z innymi jednostkami Uniwersytetu, przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu zarządzania procesami, rozwoju systemów i metodyk zarządzania projektami.

Twój zakres obowiązków

 • Prace w zakresie rozwoju obecnych i nowych systemów wspomagających procesy Uniwersytetu:

 • Prace analityczne – rozpoznanie nowych wymagań,

 • Prace projektowe – proponowanie nowych modułów, systemów dla zmienionych lub nowych procesów biznesowych,

 • Prace wdrożeniowe – ścisła współpraca z zespołem developerskim,

 • Prace utrzymaniowe – rozwiązywanie problemów projektowych / użytkowych jako druga linia wsparcia we współpracy z Helpdeskiem;

 • Tworzenie systemów klasy Workflow w oparciu o platformę typu low-code;

 • Dokumentacja systemów zgodnie z ITIL v 4.0 na podstawie przyjętych w Uniwersytecie procedur;

 • Wdrażanie i utrzymanie systemów przygotowanych przez firmy trzecie.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe – informatyczne lub doświadczenie w pracy na stanowisku analityka systemowego,

 • Umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, planowanie i terminowa realizacja zadań oraz dobre zdolności komunikacyjne,

 • Znajomość wzorców projektowych, zasad zarządzania projektami oraz języków modelowania BPMN, UML,

 • Wiedza w zakresie architektury systemów informatycznych w tym: oprogramowania serwerowego (Windows/Linux), urządzeń sieciowych, relacyjnych baz danych oraz podstaw programowania (frontend/backend),

 • Umiejętność pracy zespołowej oraz rzetelność w realizacji zaplanowanych działań,

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu wystarczającym do czytania i rozumienia dokumentacji technicznej.

Mile widziane

 • Znajomość narzędzi wspomagających rozwój aplikacji (np. Enterprise Architekt, itp.),

 • Umiejętność stosowania metodyk zwinnych,

 • Doświadczenie zawodowe w obszarze szkolnictwa wyższego.

To oferujemy

 • Pracę w oparciu o sprawdzone standardy: ITIL v 4, PRINCE2, ISO 27001, MVC,

 • Szkolenia niezbędne na stanowisku pracy: z metodologii zarządzania projektami, analizy systemowo-biznesowej, bezpieczeństwa,

 • Uczestnictwo w branżowych konferencjach,

 • Indywidualnie określana ścieżka rozwoju pracownika wraz z pakietem szkoleń,

 • Umowa o pracę,

 • Benefity dla rodziców,

 • Atrakcje kulturalne i sportowe,

 • Wczasy pod gruszą.

ZASADY APLIKOWANIA:

 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) za pomocą przycisku APLIKUJ

 • Termin nadsyłania aplikacji to 21.04.2021 r.,

 • Aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji,

 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.