Informacja Administratora Danych Osobowych

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w (80-210) Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a.

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 349 10 27 lub adresem e-mail: [email protected]

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Systemów Informatycznych.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Kodeks Pracy, art. 221 § 1.

5. Podanie przez Panią/ Pana ww. danych osobowych jest konieczne i jest wymogiem ustawowym.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

a)     prawo dostępu do treści swoich danych,

b)     prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c)     prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

d)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

f)      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Specjalista ds. Systemów Informatycznych

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYO firmie

 • Gdańsk
  Gdańsk, pomorskie
 • Ważna jeszcze 22 dni
  9 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Specjalista

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
poszukuje kandydata na stanowisko
SPECJALISTA DS. SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
Miejsce pracy: Gdańsk

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • rozwój, utrzymanie i wdrażanie systemów informatycznych,
 • administrowanie ogólnouczelnianymi systemami informatycznymi Uczelni,
 • realizowanie usług serwisowych (na serwerach aplikacji) umożliwiających bieżącą eksploatację systemów w danym środowisku informatycznym,
 • prace programistyczne zapewniające bezbłędne i bezpieczne działanie w ramach bieżących funkcjonalności danego systemu,
 • wsparcie i szkolenia redaktorów systemów informatycznych,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej obsługiwanych systemów informatycznych,
 • obsługa administracyjna jednostki.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia wyższego informatycznego,
 • doświadczenia w rozwijaniu systemów informatycznych,
 • podstawowej znajomości języków programowania: Ruby, PHP, JavaScript,
 • podstawowej znajomości bibliotek, frameworków: Ruby On Rails, jQuery, Bootstrap,
 • znajomości SQL (umiejętności pisania surowych kwerend), HTML, CSS,
 • znajomości i podstaw administracji systemem operacyjnym Linux,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej,
 • umiejętności analitycznego myślenia, samodzielności, planowania i terminowej realizacji zadań,
 • umiejętności pracy zespołowej oraz rzetelności w realizacji zaplanowanych działań,
 • dodatkowym atutem będą: znajomość systemu kontroli wersji GIT, znajomość języków skryptowych (Bash), biegła znajomość języków programowania: Ruby, PHP, JavaScript.

OFERUJEMY:

 • umowa
  o pracę
 • benefity
  dla rodziców
 • atrakcje kulturalne
  i sportowe
 • wczasy
  pod gruszą

OFERUJEMY:

 • umowa
  o pracę
 • benefity
  dla rodziców
 • atrakcje kulturalne
  i sportowe
 • wczasy
  pod gruszą

ZASADY APLIKOWANIA:

 • osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV w języku polskim),
 • termin nadsyłania aplikacji to 31.01.2019 r.,
 • aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji,
 • uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Gdański Uniwersytet Medyczny
poszukuje kandydata na stanowisko
SPECJALISTA DS. SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • rozwój, utrzymanie i wdrażanie systemów informatycznych,
 • administrowanie ogólnouczelnianymi systemami informatycznymi Uczelni,
 • realizowanie usług serwisowych (na serwerach aplikacji) umożliwiających bieżącą eksploatację systemów w danym środowisku informatycznym,
 • prace programistyczne zapewniające bezbłędne i bezpieczne działanie w ramach bieżących funkcjonalności danego systemu,
 • wsparcie i szkolenia redaktorów systemów informatycznych,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej obsługiwanych systemów informatycznych,
 • obsługa administracyjna jednostki.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia wyższego informatycznego,
 • doświadczenia w rozwijaniu systemów informatycznych,
 • podstawowej znajomości języków programowania: Ruby, PHP, JavaScript,
 • podstawowej znajomości bibliotek, frameworków: Ruby On Rails, jQuery, Bootstrap,
 • znajomości SQL (umiejętności pisania surowych kwerend), HTML, CSS,
 • znajomości i podstaw administracji systemem operacyjnym Linux,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej,
 • umiejętności analitycznego myślenia, samodzielności, planowania i terminowej realizacji zadań,
 • umiejętności pracy zespołowej oraz rzetelności w realizacji zaplanowanych działań,
 • dodatkowym atutem będą: znajomość systemu kontroli wersji GIT, znajomość języków skryptowych (Bash), biegła znajomość języków programowania: Ruby, PHP, JavaScript.

OFERUJEMY:

 • umowa
  o pracę
 • benefity
  dla rodziców
 • atrakcje kulturalne
  i sportowe
 • wczasy
  pod gruszą

ZASADY APLIKOWANIA:

 • osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV w języku polskim),
 • termin nadsyłania aplikacji to 31.01.2019 r.,
 • aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji,
 • uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne