Oferta pracy

Specjalista ds. systemów zrządzania i bezpieczeństwa informacji

FENICE Poland Sp. z o.o.O firmie

FENICE Poland Sp. z o.o.

Komorowicka 79A

Bielsko-Biała

FENICE Poland Sp. z o.o. - lider na polskim rynku energetyki przemysłowej poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. systemów zrządzania i bezpieczeństwa informacji

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • utrzymanie, prawidłowe funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • zapewnienie zgodności systemu zrządzania bezpieczeństwem informacji z wymaganiami normy PN - SO/IEC 27001:2014-12 i wymaganiami prawnymi,
 • identyfikację i klasyfikację  incydentów oraz analizę przyczyn naruszenia bezpieczeństwa,
 • udział w konsultacjach w zakresie budowy bezpiecznej architektury teleinformatycznej,
 • wykonywanie audytów bezpieczeństwa oraz zlecanie testów penetracyjnych aplikacji,
 • wykonywanie analiz ryzyka, współpracę w zakresie ryzyka bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • tworzenie i utrzymywanie polityk oraz procedur bezpieczeństwa,
 • edukację oraz wspieranie w budowaniu świadomości pracowników w zakresie systemów zarządzania,
 • badanie oraz wdrażanie nowych rozwiązań bezpieczeństwa informacji (we współpracy z IT).

Nasze oczekiwania:

 • znajomość norm ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301 lub 31000,
 • 3 letnia praktyka auditora systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • umiejętność zinterpretowania i zastosowania wymagań norm ISO podczas auditu wewnętrznego,
 • posiadanie certyfikatu auditora wiodącego ISO 27001,
 • 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji lub powiązanym z zarządzaniem informacją lub ryzykiem ciągłości działania,
 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel,
 • prawo jazdy kat. B,
 • samodzielność i obowiązkowość w realizacji powierzonych zadań,
 • inicjatywa, dokładność, kreatywność i rozwinięte zdolności komunikacyjne.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie (wynagrodzenie zasadnicze + premia, premia urlopowa, premia świąteczna, premia efektywnościowa, nagrody jubileuszowe),
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (karty Multisport, bilety do kina/teatru, kasa zapomogowo-pożyczkowa, dofinansowanie wypoczynku, kolonii i obozów dla dzieci, nagrody dla dzieci pracowników za wyniki w nauce, spotkania integracyjne),
 • rozwój zawodowy, możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia,
 • specjalistyczne branżowe szkolenia,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

Aplikacje zawierające podanie, CV należy przesłać za pomocą przycisku aplikowania lub składać w siedzibie firmy: FENICE Poland Sp. z o.o., ul. Komorowicka 79A, 43-300 Bielsko-Biała.

W aplikacji należy zamieścić poniższą klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, jak również na ich przechowywanie przez okres 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku braku nawiązania ze mną stosunku pracy. Jednocześnie oświadczam, że wiadome mi jest, iż usunięcie moich danych z bazy FENICE Poland Sp. z o.o. może nastąpić bez mojej zgody.
 
Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) administratorem Pana/i danych osobowych jest FENICE Poland Sp. z o.o. KRS 0000015712, Bielsko-Biała ul. Komorowicka 79A
2) Pana/i dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
3) Pana/i dane osobowe dla potrzeb tej i przyszłych rekrutacji przechowywane będą przez okres maksymalnie 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji
4) odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
5) posiada Pana/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
6) ma Pana/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla potrzeb rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy