Oferta pracy

Specjalista ds. Szkoleń Serwisu Kurierskiego

InPostO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 22 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Miejsce pracy: Warszawa

Specjalista ds. Szkoleń Serwisu Kurierskiego

 

W ramach swoich obowiązków będziesz:

 • prowadzić szkolenia i warsztaty z zakresu procesów operacyjnych,
 • identyfikować i analizować potrzeby rozwojowe,
 • projektować programy szkoleniowe w celu rozwijania kompetencji pracowników,
 • wspierać pion operacyjny przy tworzeniu nowych i udoskonalaniu istniejących procesów operacyjnych,
 • inicjować zmiany, zapewniać ich spójność ze zmianami systemowymi, wynikającymi z wdrażanych programów i projektów,
 • wdrażać narzędzia i techniki wspomagające efektywne szkolenia, w tym opracowywać materiały informacyjne,
 • rejestrować przeprowadzone szkolenia, raportować realizację planu szkoleniowego oraz oceniać efektywność procesu szkoleniowego.

Czego potrzebujemy od Ciebie?

 • doskonałych umiejętności w tworzeniu, prowadzeniu i raportowaniu szkoleń e-learningowych,
 • samodzielności, kreatywności oraz silnej motywacji w tworzeniu i wdrażaniu nowych rozwiązań prowadzących do poprawy efektywności procesów,
 • umiejętności współpracy w zespole – warunek konieczny,
 • gotowości do odbywania w przyszłości podróży służbowych związanych ze szkoleniami w oddziałach,
 • pełnego zrozumienia zagadnień z zakresu tworzenia materiałów szkoleniowych (w tym prezentacji) i prowadzenia szkoleń,
 • bardzo dobrych umiejętności komunikacyjnych oraz doświadczenia w pracy w zespołach projektowych i cross funkcyjnych,
 • co najmniej dobrej znajomości programu MS Excel, Teams.
 • doświadczenia w tworzeniu materiałów instruktażowych - w tym podstawowej umiejętności nagrywania i montażu filmów,
 • znajomości aplikacji służących do przygotowywania interaktywnych makiet (InvisionApp).

Znajomość branży logistycznej będzie dodatkowym atutem.

Czego możesz oczekiwać od nas:

 • współpracy na podstawie umowy o pracę,
 • dodatkowych benefitów: karta Multisport, opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie na życie,
 • atrakcyjnych system motywacyjny,
 • stabilnej pracy w firmie, która jest liderem na rynku,
 • możliwości poszerzania swoich kompetencji oraz zdobywania nowych,
 • partnerskiej współpracy, która jest dla nas największą wartością,
 • wspólnego celebrowania wydarzeń, zarówno dużych jak i tych mniejszych.

Administratorem danych osobowych jest Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków (dalej także jako „Administrator”). Dane są zbierane oraz przetwarzane celem rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez:

- Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793107918

- InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793087624

- Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6782881784

- InPost Technology S.à r.l. Société à responsabilité limitée (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), z siedzibą w Luksemburgu, 70, route d’Esch, L-1470 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

oraz przez inne spółki powiązane kapitałowo z powyższymi spółkami oraz podmioty będące podwykonawcami wyżej wymienionych podmiotów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz stworzenia bazy kandydatów.

Dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawodawstwa polskiego.

Dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko i stworzenia bazy kandydatów będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres maksymalnie 2 lat od dnia wpłynięcia aplikacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia tych danych.

Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Integer Group Services Sp. z o. o. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Integer Group Services Sp. z o. o., w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków. 

 

Więcej informacji na temat naszej Polityki Transparentności dostępne na naszej stronie www. 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy