Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. szkoleń w Centrum Szkoleń Biura Zarządu

Polskie Radio S.A.

Polskie Radio S.A.

Aleja Niepodległości 77/85

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • uczestniczenie w planowaniu i organizacji szkoleń dla pracowników PR S.A. (badanie potrzeb szkoleniowych, współpraca przy tworzeniu programów szkoleniowych itp.),

 • organizacja szkoleń na rzecz pracowników PR S.A. oraz kontrahentów zewnętrznych (sporządzanie umów z wykładowcami, przygotowanie sali szkoleniowej i sprzętu dydaktycznego niezbędnego do realizacji szkolenia oraz koordynacja przebiegu szkoleń),

 • obsługa składanych przez pracowników PR S.A. wniosków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (skierowania na szkolenia i kursy zewnętrzne, konferencje itp.),

 • aktywna sprzedaż szkoleń komercyjnych, udział w przygotowywaniu treści na strony firmowe Centrum Edukacji Medialnej i Akademii Radiowej oraz na serwisy społecznościowe.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing, ekonomia,

 • doświadczenie w organizacji szkoleń lub innego rodzaju wydarzeń/eventów,

 • mile widziane doświadczenie w opracowywaniu materiałów marketingowych, w tym na stronę www i social media oraz udział w realizacji projektów szkoleniowych dofinansowanych z funduszy UE,

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,

 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz kreatywność,

 • umiejętność analitycznego myślenia oraz dobra organizacja pracy,

 • sprawność w nawiązywaniu długofalowych relacji z klientem,

 • umiejętność budowania relacji w zespole i nastawienie na współpracę,

 • umiejętność pracy pod presją czasu.

To oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

 • pracę w zgranym i przyjaznym zespole,

 • możliwość rozwoju zawodowego (m. in. szkolenia, dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji),

 • doskonałą lokalizację przy metrze ,

 • bezpłatny parking przy siedzibie firmy,

 • bogaty program socjalny (dofinansowanie do wypoczynku, biletów do kina i teatru, karty Multisport),

 • prywatną opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach,

 • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w renomowanym towarzystwie funduszy inwestycyjnych.

Polskie Radio S.A.

Polskie Radio jest największym publicznym nadawcą radiowym w Polsce, instytucją z bogatą, niemal 100-letnią historią, która w swoich projektach łączy tradycję i nowoczesność. Produkujemy i emitujemy autorskie audycje muzyczne, programy publicystyczne, popularnonaukowe, edukacyjne, społeczne, rozrywkowe, familijne, religijne oraz słuchowiska i reportaże, realizując tym samym misję radia publicznego. Stawiamy na rozwój nowych technologii – jesteśmy pionierem w rozwoju cyfrowym i użytkowaniu technologii DAB+, którą wdrożyliśmy we wszystkich swoich 9 rozgłośniach, nadajemy w Internecie oraz za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne. Posiadamy rozwiązania technologiczne umożliwiające wystawianie własnych podcastów do dużych, zewnętrznych serwisów streamingowych. Nasze programy to: Jedynka, Dwójka, Trójka, Czwórka, Polskie Radio 24, Polskie Radio Dzieciom, Polskie Radio Kierowców, Polskie Radio Chopin, Polskie Radio dla Zagranicy oraz Portal polskieradio.pl

Mając na uwadze działalność misyjną, aktywnie działamy na rzecz promowania polskiej kultury - wydajemy płyty polskich artystów, produkujemy słuchowiska i koncerty. Angażujemy się również w działalność charytatywną, w ramach której już od wielu lat wspieramy organizacje i instytucje, które pomagają dzieciom i młodzieży.

Dbamy o najwyższą jakość radiowych produkcji, których współtwórcami są nasi słuchacze – bierzemy pod uwagę ich oczekiwania i dostosowujemy do nich naszą ofertę programową. Równocześnie mamy na uwadze dynamicznie zmieniające się wymogi rynkowe. Naszym pracownikom stwarzamy nowe możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, proponując udział zarówno w szkoleniach, jak i ciekawych projektach multimedialnych.

Przewiń do profilu firmy

Uwagi dodatkowe:

1. Polskie Radio S.A. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

2. Polskie Radio S.A. może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć rekrutację bez wyłaniania kandydatów.

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.

Dane osobowe, w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalista. Podanie innych danych osobowych

w dokumentach rekrutacyjnych zostanie potraktowane jako zgoda na ich przetwarzanie. Zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Dane osobowe będą przetwarzane, w okresie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały dalszemu powierzaniu, ani udostępnianiu, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach prawa powszechnego oraz w związku z realizacją celu przetwarzania. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii oraz ich: poprawiania, modyfikacji, uzupełnienia, przenoszenia a także prawo do ograniczenia przetwarzania i do ich usunięcia. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych i złożenie aplikacji jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Ma Pani/Pan prawo wycofania swojej aplikacji w każdym czasie, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych, nie będzie natomiast miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed datą wycofania aplikacji.

W sprawach związanych ze swoimi danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: [email protected], tel.: 022 645 34 03.

Jeżeli chce Pani/Pan uczestniczyć w powtórzonych procesach rekrutacyjnych na to samo stanowisko prosimy

o zamieszczenie w ofercie następującej zgody wraz z podpisem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Radio S.A, na potrzeby ewentualnych powtórzonych procesów rekrutacyjnych na to samo stanowisko, w okresie następnych 6 miesięcy.

……………..........................

(data i podpis osoby biorącej udział w rekrutacji)

Oferty niezawierające powyższej zgody nie będą automatycznie rozpatrywane w trakcie powtórzonego procesu rekrutacyjnego.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny można składać drogą elektroniczną klikając przycisk Aplikuj szybko.

W tytule e-maila prosimy podać dopisek: CS - specjalista