Ta oferta pracy jest nieaktualna od 74 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Technicznego Wsparcia Sprzedaży w Dziale Eksportu

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 08.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  APLISENS S.A. wiodący producent aparatury kontrolno-pomiarowej, spółka notowana na GPW w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Specjalista ds. Technicznego Wsparcia Sprzedaży w Dziale Eksportu
  Miejsce pracy: Warszawa

  Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za doradztwo techniczne w zakresie oferowanych wyrobów, prowadzenie negocjacji handlowych oraz przygotowywanie ofert i kontraktów.

  Wymagania:

  • doświadczenie w dziale automatyki / utrzymania ruchu zakładu produkcyjnego
  • wykształcenie techniczne (mechatronika, automatyka przemysłowa lub kierunki pokrewne)
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego
  • zaangażowanie w wykonywane zadania,
  • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultury osobista

  Oferujemy:

  • kurs językowy, możliwość rozwoju  i doskonalenia zawodowego
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • możliwość awansu w strukturach firmy
  • świadczenia socjalne
  Aplikacje (CV ze zdjęciem) prosimy przesyłać klikając w przycisk aplikowania.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w APLISENS S.S. z siedzibą w Warszawie:

  Administrator danych: APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Morelowa 7, PL - 03-192 Warszawa 

  Cel przetwarzania: ocena kwalifikacji kandydata do pracy w APLISENS S.A. na określonym stanowisku, ocena zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy w APLISENS S.A. na określonym stanowisku, wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia w APLISENS S.A.

  Podstawy prawne przetwarzania: Obowiązek prawny, Umowa o pracę, Twoja zgoda, nasz uzasadniony interes.

  Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane w imieniu APLISENS S.A., Podmioty z grupy kapitałowej APLISENS S.A.

  Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, inne prawa określone w informacji szczegółowej.

  1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Morelowa 7, PL - 03-192 Warszawa, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Adama Żurawskiego  (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Morelowa 7, PL - 03-192 Warszawa
  • przez e-mail: [email protected]
  • telefonicznie: +48 22 814 07 77 
  1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

  • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
  • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
  • w razie aplikacji do naszego banku talentów, ocenić Twoje kwalifikacje, zdolności i umiejętności potrzebne do pracy u nas;
  • w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, ocenić Twoje kwalifikacje, zdolności i umiejętności potrzebne do pracy u nas w ramach przyszłych rekrutacji;
  • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Zgoda ta jest udzielana dobrowolnie, w drodze okazania Twojej woli na przyzwolenie nam na przetwarzanie danych osobowych i ma postać wyraźnego działania potwierdzającego w postaci przesłania lub bezpośredniego przekazania nam powyższych danych w ramach procesu rekrutacji. Zgoda ta dotyczy także wizerunku, gdy jest on zawarty w CV i w liście motywacyjnym.
  • Twoja zgoda na przetwarzanie wszelkich danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam te dane w ramach aplikacji do naszego banku talentów. Zgoda ta jest udzielana dobrowolnie, w drodze okazania Twojej woli na przyzwolenie nam na przetwarzanie danych osobowych i ma postać wyraźnego działania potwierdzającego w postaci przesłania lub bezpośredniego przekazania nam powyższych danych w ramach aplikacji do naszego banku talentów.
  • Twoja zgoda na przetwarzanie wszelkich danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam te dane na potrzeby przyszłych rekrutacji. Zgoda ta jest udzielana dobrowolnie, w drodze oświadczenia złożonego w formie pisemnej bądź mailowo.
  • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy. 
  1. Wykorzystywanie testów kwalifikacyjnych

  W ramach rekrutacji przeprowadzamy testy dotyczące znajomości ………….. oraz umiejętności……………………….. Takie testy mają na celu sprawdzić, czy masz umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz. 

  1. Okres przechowywania danych osobowych

  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz lub do czasu odwołania zgody.

  W przypadku rekrutacji do banku talentów lub też wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres dwóch lat lub do czasu odwołania zgody. 

  1. Odbiorcy danych

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

  • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
  • podmiotom w ramach naszej grupy kapitałowej w razie aplikacji do naszego banku talentów, aby ocenić Twoje kwalifikacje, zdolności i umiejętności potrzebne do pracy w poszczególnych naszych jednostkach. 
  1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

  Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednakże przetwarzający Twoje dane osobowe w naszym imieniu może je powierzyć dalszym podmiotom przetwarzającym poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Przekazywanie danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbywa się po spełnieniu jednego z następujących warunków: (i) przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (ii) przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, który uczestniczy w Programie Privacy Shield, (iii) przetwarzanie jest realizowane przez podmiot w ramach wiążących reguł korporacyjnych. 

  1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody,
  2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  3. prawo żądania sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych – jeżeli Twoim zadaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tym celu, chyba że wykażemy że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami - dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej. Aby mieć pewność, że kontaktuje się z nami osoba uprawniona do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację. 

  Prawo wycofania zgody

  W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub dane przekazane do banku talentów) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na nasz adres emailowy - dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej. 

  Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

  1. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych

  Podanie przez Ciebie danych:

  • Jest niezbędne do wzięciu udziału w procesie rekrutacji i do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Jest dobrowolne w zakresie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Jest dobrowolne w zakresie złożenia CV i listu motywacyjnego do naszego banku talentów lub na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  Jeżeli nie podasz danych nie będziesz mógł zostać uwzględniony w naszych procesach rekrutacji (aktualnych bądź przyszłych) lub też w banku talentów.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.