Specjalista ds. technicznej obsługi nieruchomości

 • Kołobrzeg, Mirosławiec, Świnoujście, zachodniopomorskie
 • Specjalista
 • 28.02.2019
 • Ważna jeszcze 8 dni (do 30.03.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.
  Obecnie poszukuje pracownika na stanowisko:
  Specjalista ds. technicznej obsługi nieruchomości
  Zachodniopomorskie - Kołobrzeg, Mirosławiec, Świnoujście

  Zakres zadań:

   

  Prowadzenie nadzoru technicznego nad nieruchomościami zarządzanymi przez Spółkę, w szczególności:

  • sporządzanie przedmiarów i kosztorysów,
  • nadzór nad realizacją prac remontowych przez wykonawców zewnętrznych,
  • sporządzanie ocen technicznych usterek występujących na zarządzanym zasobie,
  • prowadzenie dokumentacji technicznej, w tym Książki Obiektu Budowlanego,
  • uczestniczenie w przekazywaniu/zdawaniu lokali,
  • wykonywanie przeglądów technicznych,
  • przygotowywanie dokumentacji technicznej (w ramach procedur zamówień publicznych).

  Wymagania:

  • uprawnienia budowlane ­– bezwzględnie wymagane,
  • wykształcenie min. średnie techniczne,
  • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
  • znajomość programów komputerowych: pakiet MS Office (Word, Excel, Outlook) – w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę, NORMA PRO – bezwzględnie wymagane,
  • prawo jazdy kat. B oraz możliwość dysponowania samochodem (rekompensowane przez pracodawcę ryczałtem),
  • dobra organizacja czasu pracy, rzetelność, zaangażowanie.

  Oferujemy:

  • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, istniejącej od ponad 15 lat,
  • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
  • finansowane szkolenia zawodowe,
  • pakiet medyczny dla pracownika oraz możliwość nabycia pakietu dla rodziny na atrakcyjnych warunkach,
  • dodatkowe ubezpieczenie,
  • pakiet socjalny (dofinansowanie do urlopu, dofinansowanie biletów do teatru, kina, na koncerty, świadczenia okolicznościowe).
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  Osoby spełniające wymagania zapraszamy do przesyłania CV za pomocą przycisku Aplikuj, z dopiskiem w temacie wiadomości: Specjalista ds. technicznej obsługi nieruchomości + wybrana miejscowość: Świnoujście, Kołobrzeg, Mirosławiec, Śrem, Poznań, Bydgoszcz, Osielsko, Warszawa. Wymagane dokumenty aplikacyjne w formacie pdf.
   
  Dziękujemy wszystkim Kandydatom za zainteresowanie. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
   
  Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda jest konieczna do rozpatrzenia aplikacji w ramach prowadzonego procedury rekrutacyjnej:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją na stanowisko: Specjalista ds. technicznej obsługi nieruchomości”.
   
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również dla potrzeb przyszłych rekrutacji w AMW TBS „KWATER” Sp. z o.o., jednakże jedynie w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani na to odrębną zgodę, która umieszczona zostanie w dokumentach aplikacyjnych, o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami.”

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-516), ul. Starościńska 1.
  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod numerem telefonu: 22 379 45 82, adresem mailowym [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z Panią/Panem przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. w związku z prowadzoną rekrutacją (w zależności do tego, na co wyrażona została zgoda – na potrzeby bieżącej rekrutacji oraz/lub rekrutacji przyszłych). Podstawę przetwarzania stanowi dobrowolna – jednak niezbędna do udziału w procesie rekrutacji – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnione organy państwowe, działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania procesu rekrutacji oraz przez okres 6 miesięcy po jej zakończeniu.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
  9. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych i ich profilowania.