Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. technicznych – umowa na zastępstwo

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Akademicka"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Akademicka"

Stefana Jaracza 48

Śródmieście

Wrocław

Twój zakres obowiązków

 • Przygotowywanie, organizacja i nadzór nad robotami remontowymi, budowalnymi i instalacyjnymi wykonywanymi przez podmioty zewnętrzne;

 • Prowadzenie dokumentacji technicznej i prawnej obiektów budowlanych i kotłowni gazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • Nadzór nad technicznym utrzymaniem nieruchomości;

 • Organizacja i nadzór nad bieżącymi robotami konserwatorskimi;

 • Sporządzanie pism, odpowiedzi, wniosków na posiedzenie Zarządu, analiz, pisemnych stanowisk, itp.;

 • Nadzór nad obsługą techniczną sześciu gazowych kotłowni lokalnych;

 • Wykonywanie innych czynności doraźnie zleconych przez przełożonego, a wynikających z rodzaju umówionej pracy.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie techniczne;

 • Rocznego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;

 • Znajomość zagadnień związanych z eksploatacją nieruchomości i rozliczeniem mediów;

 • Znajomość przepisów budowlanych i procedur w postępowaniach administracyjnych;

 • Rzetelność, samodzielność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie.

To oferujemy

 • Pracę w stabilnej firmie;

 • Zatrudnienie na umowę o pracę na zastępstwo w wymiarze ½ etatu;

 • Wynagrodzenie stosowne do umiejętności i zaangażowania w pracę;

 • Szkolenia;

 • Pracę w niedużym zespole.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Akademicka"

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Akademicka” we Wrocławiu przy ul. Jaracza 48, w terminie do dnia 26.09.2021 r. lub przesłać pocztą na powyższy adres (decyduje data wpływu) lub na adres e-mail [email protected]

Przewiń do profilu firmy

Oferta powinna zawierać:

 • list motywacyjny;

 • CV.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Spółdzielni Mieszkaniowej „Akademicka”. Niniejsze oświadczenie jest zgodą w rozumieniu art. 4 pkt. 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)”.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Akademicka” zastrzega sobie prawo zrezygnowania z oferty bez podania uzasadnienia.

Oferty, które wpłyną po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.