Ta oferta pracy jest nieaktualna od 17 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Technicznych - Utrzymania Ruchu

 • Kopaniny (pow. konecki), świętokrzyskie
 • Specjalista
 • 09.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Ceramika Gres SA producent płytek gresowych obecnie poszukuje kandydatów na stanowisko:

  SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH - UTRZYMANIA RUCHU
  Miejsce pracy: Kopaniny (pow. konecki)

  Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

  • Planowanie, harmonogramowanie, zlecanie i nadzorowanie prac wykonywanych przez mechaników i automatyków;
  • Zlecanie prac firmom podwykonawczym oraz ich nadzorowanie;
  • Dbanie o aspekty BHP nadzorowanych prac;
  • Analiza jakości prac wykonywanych przez dział Techniczny;
  • Zbieranie danych o awariach i usterkach, ich analiza oraz wdrażanie działań korygujących;
  • Wystawianie zapotrzebowania na części i usługi;
  • Nadzór nad realizacją planu przeglądów i ich aktualizacja oraz pomoc przy przeglądach urządzeń;
  • Zarządzanie dokumentacją techniczna;
  • Uczestniczenie w usprawnianiu urządzeń i w inwestycjach.

  Od Kandydatów oczekujemy:                      

  • Wykształcenia min. średniego; mile widziane wyższe techniczne;
  • Znajomości obsługi komputera;
  • 2-letniego doświadczenia w dziale technicznym lub w dziale utrzymania ruchu;
  • Doświadczenia w nadzorowaniu pracowników;
  • Umiejętności czytania rysunku technicznego;
  • Znajomości języka angielskiego lub włoskiego na poziomie podstawowym;
  • Znajomości wymagań BHP przy organizacji pracy;
  • Zaangażowania i dyspozycyjności.

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pełny wymiar czasu pracy;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet socjalny (świąteczne świadczenia pieniężne, bilety do kina, wycieczki zagraniczne, dopłata do ubezpieczenia grupowego).

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych

  na adres:

  Ceramika Gres S.A. 
  Dział Kadr i Płac
  ul. Ceramiczna 1
  26-200 Końskie
  osobiście bądź przez przycisk APLIKUJ

  z dopiskiem w temacie wiadomości  „SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH”.

  W dokumentach proszę o umieszczenie i podpisanie klauzuli:
  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w CERAMIKA NOWA GALA SA lub w CERAMIKA GRES SA z siedzibą w Końskich przez wskazane Spółki dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.Potwierdzam również, że jest mi wiadomo, że niniejszą zgodę mogę cofnąć w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.

  Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w sprawie ochrony danych osobowych


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000011723 oraz CERAMIKA GRES SA z siedzibą w Końskich ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000069010 (dalej zwane także: „Spółkami”).
  2. W Spółkach nie został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych, ale w przypadku konieczności kontaktu w sprawie danych osobowych prosimy o kontakt z Działem Kadr i Płac (nr telefonu: 41/3901149 lub email na adres: [email protected])
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a) związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji, lub
  b) na podstawie Pani/Pana zgody, o ile taka została udzielona, wówczas treść zgody określa zakres i cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na tej podstawie,
  c) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Spółek poprzez m.in. odnotowanie Pani/Pana danych w sytuacji wejścia na teren Spółek, jak również zarejestrowanie Pani/Pana wizerunku przez stosowany w Spółkach monitoring terenu, obiektów oraz osób,
  - art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1)
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom, ale tylko i wyłącznie tym, którym CERAMIKA NOWA GALA SA oraz CERAMIKA GRES SA powierzy ich przetwarzanie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w ściśle określonym celu w związku ze zleceniem realizacji określonych usług takich jak: usługi z zakresu ochrony osób i mienia, usługi z zakresu IT, medycyny pracy, obsługa prawna, obsługi marketingowej;
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji aktualnej oraz rekrutacji przyszłych nie dłużej niż 3 lata.
  6. W przypadku, w którym udzieliła Pani/Pan zgody, przetwarzanie danych osobowych odbywa się nie dłużej niż do czasu odwołania tej zgody.
  7. W każdym przypadku podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie celu z powodu którego dane te są przez Panią/ Pana udostępniane.
  8. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych lub sprzeciw uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
  9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Spółek dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
  10. Realizacja powyższych uprawnień następować może w zakresie i w sposób przewidziany przepisami prawa.
  11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Spółki niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
  12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.