Ta oferta pracy jest nieaktualna od 215 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Technologii Informatycznych

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 20.09.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  InTeco Business Solutions Sp. z o.o. to firma, której biura nieprzypadkowo mieszczą się na Stadionie Inea w Poznaniu i we Wronkach. Wywodzimy się z Amica SA i jesteśmy częścią Grupy, w Polsce, Niemczech, Rosji, Czechach, Skandynawii i nie tylko. Wdrażamy i wspieramy systemy Informatyczne w całej Grupie.

   

  Naszym planem jest organiczny, konsekwentny rozwój. Reputację budujemy na harmonijnej współpracy z klientami i innymi firmami wdrożeniowymi. Czerpiemy satysfakcję z dzielenia się wiedzą i budowania unikalnych kompetencji. Szeroki zakres systemów IT, którymi się zajmujemy i wyjątkowo stabilna sytuacja pozwala nam na długoterminowe planowanie.

   

  W Inteco nie działamy jak w korporacji. Nasi współpracownicy mają wpływ na kierunek rozwoju firmy i swój własny. Mają też poczucie stabilizacji, które gwarantuje Grupa Amica.

   

  Obecnie do Działu IT w firmie Inteco Business Solutions
  poszukujemy osoby na stanowisko:

  Specjalista ds. Technologii Informatycznych
  Miejsce pracy: Poznań

  Opis stanowiska:

  • Administracja środowiskiem Microsoft (AD, Exchange, Skype for Business, Azure, Terminal Services)
  • Optymalizacja oraz utrzymanie ciągłości działania systemów informatycznych
  • Zarządzanie serwerami bazodanowymi Microsoft SQL Server
  • Kontrola i wdrażanie polityki bezpieczeństwa na serwerach
  • Udział w projektach informatycznych w Polsce i krajach Unii Europejskiej
  Nasze oczekiwania:
  • Wykształcenie wyższe (preferowane informatyczne)
  • Minimum 5 lata doświadczenia w zarządzaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych
  • Bardzo dobra znajomość administrowania systemami Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange, Microsoft SCCM, Microsoft O365, Microsoft Skype For Business oraz Microsoft SQL Server potwierdzona odpowiednimi certyfikatami 
  • Praktyczna znajomość administrowania systemami Microsoft, Linux oraz technik wirtualizacji (Vmware, Hyper-V)
  • Dobra znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • Prawo jazdy kat. B
  Oferujemy:
  • Stałą możliwość rozwoju zawodowego
  • Pakiet medyczny (Medicover), karta Multisport
  • Dużą samodzielność działania
  • Przejrzysty, atrakcyjny system wynagrodzeń

  Osoby zainteresowane tą ofertą prosimy o wysłanie aplikacji (CV i list motywacyjny), za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ.

  I. Informacje wprowadzające

  Pana/Pani dane osobowe zamieszczone w formularzu rekrutacyjnym i dołączonych dokumentach, w zakresie w jakim są one wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) – daje zwane Danymi podstawowymi, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
   
  Pozostałe dane osobowe – dalej zwane Danymi dodatkowymi,  tj. Pana/Pani dane osobowe których nie możemy, bez odrębnej zgody, przetwarzać na podstawie  przepisów Kodeksu pracy lub innych właściwych przepisów prawa (według wymogów ogłoszenia), w tym np. Pana/Pani wizerunek lub przedstawione w dokumentach zainteresowania, przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraża Pan/Pani wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Podanie Danych dodatkowych  nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
   
  W związku z powyższym, jeżeli nie chce Pan/Pani, abyśmy w ramach rekrutacji, przetwarzali Dane dodatkowe prosimy o ich nie umieszczanie w przesyłanych dokumentach.
   
  Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowana umożliwieniem nam wykorzystania Pańskiego/Pani zgłoszenia rekrutacyjnego w przyszłych rekrutacjach, prosimy o udzielenie nam  stosownej zgody– zamieszczonej w końcowej części formularza. Wyrażenie powyższej zgody, jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).
  II. Kto jest administratorem Pana/Pani danych?
   
  Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu rekrutacyjnym oraz załączonych przez Pana/Panią dokumentach są następujące spółki z grupy kapitałowej Amica S.A. (dalej zwaną Grupą):
  1. Amica Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017514, o kapitale akcyjnym w pełni opłaconym w wysokości 15.550.546,00 PLN, NIP 7630003498, REGON 570107305- – dalej zwana AMICA, oraz
  2. Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu (60-320 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373563, o kapitale zakładowym w wysokości 241 536 000,00 PLN, NIP 5272645162, REGON 142740238 - – dalej zwana AHiM , oraz
  3. Inteco Business Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu (60-320 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325012, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000,00 PLN, NIP 7781461247, REGON 301044119 – dalej zwana INTECO, a razem z podmiotami wymienionymi w pkt. 1 i 2 powyżej – Współadministratorami lub Spółami Amica
  W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:
  1. Spółką wiodącą w modelu współadministrowania jest Amica S.A., która jest producentem sprzętu AGD i sprawuje kontrolę nad procesami przetwarzania danych osobowych, identyfikuje ryzyka przetwarzania danych osobowych i adekwatnie do nich wyznacza standardy bezpieczeństwa, zapewniające odpowiednią ochronę dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Grupie. W szczególności AMICA jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Pana/Pani obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Panu/Pani wykonywania przysługujących Panu/Pani praw opisanych poniżej. Niezależnie od tego ustalenia może Pan/Pani wykonywać swoje prawa również wobec każdego ze Współadministratorów.
  2. AHiM odpowiada za zarządzanie stroną internetową amica.pl, w tym odpowiada za obsługę zgłoszeń serwisowych i zapytań z ww. strony internetowej;
  3. INTECO zajmuje się dostarczaniem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, nadawaniem/odbieraniem uprawnień do systemów wykorzystywanych przez Współadministratorów, przechowywaniem danych, implementowaniem zabezpieczeń technicznych, obsługą serwerów oraz tworzeniem kopii zapasowych. Spółka odpowiada także za zapewnienie sprzętu komputerowego pracownikom spółek z Grupy.
  III. Dane kontaktowe.
   
  Współadministratorzy wyznaczyli jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych.
  Jeżeli chciałby Pan/Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres [email protected] lub przesłanie listu tradycyjnego na adres:
  Koordynator ds. danych osobowych Amica S.A.: ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki,  z dopiskiem „Dane osobowe”.
   
  IV. W jakich celach będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie?
   
  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów z uwzględnieniem podziału obowiązków wskazanego powyżej w celu realizacji procesu rekrutacji u Współadministratora wskazanego w formularzu aplikacyjnym i na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu, przy czym:
  a. w odniesieniu do Danych podstawowych podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej ,,RODO”, tj. przetwarzanie następuje w ramach obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
  b. w odniesieniu do Danych dodatkowych podstawę prawną przetwarzania stanowi Pana/Pani zgoda (podstawa prawna: 222 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  W przypadku udzielenia przez Pana/Panią zgody na wykorzystanie Pana/Pani zgłoszenia dla przyszłych rekrutacji podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach przyszłych rekrutacji stanowi Pana/Pani zgoda (podstawa prawna: 222 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
   
  V. Prawo cofnięcia zgód
   
  Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Danych dodatkowych lub zgodę na wykorzystanie Pana/Pani zgłoszenia dla przyszłych rekrutacji, przysługiwać będzie Panu/Pani prawo do cofnięcia którejkolwiek (lub obu) zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  W razie cofnięcia danej zgody dane objęte daną zgodą przetwarzane na jej podstawie zostaną niezwłocznie usunięte.
  Zgodę można cofnąć poprzez napisanie do nas wiadomości e-mail na adres [email protected] lub przesłanie listu tradycyjnego na adres:
  Koordynator ds. danych osobowych Amica S.A.: ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki,  z dopiskiem „Dane osobowe”.
   
  VI. Okres przetwarzania
   
  Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez kandydata. W razie cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania w oparciu o zgodę - dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
   
  VII. Odbiorcy danych
   
  Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR AMICA oraz decydująca o zatrudnieniu kadra kierownicza Współadministratora dokonującego rekrutacji, dostawcy usług służących rekrutacji: eRecruiter; Pracuj.pl,
   
  VIII. Inne
   
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  Przysługuje Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).
  Informuję, iż w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Współadministratorzy nie będą podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.