Oferta pracy

Specjalista ds. Technologii Zakładu Sieci Cieplnej

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ

Jadzi Andrzejewskiej 5

Widzew

Łódź

Twój zakres obowiązków

 • Współpraca w zespole w zakresie wykonywania obliczeń i analiz hydraulicznych w ramach procesów inwestycyjnych przyłączania nowych odbiorców, zmiany obszarów zasilania i przebudów sieci ciepłowniczych,

 • Opracowywanie koncepcji rozwojowych sieci ciepłowniczych w oparciu o wykonywane analizy hydrauliczne sieci ciepłowniczej, określanie możliwości zmiany obszarów zasilania pomiędzy poszczególnymi źródłami ciepła,

 • Udział w przygotowaniu regulacji i programu pracy sieci ciepłowniczej,

 • Przygotowanie technicznych danych wejściowych i udział w pracy zespołu przy przygotowywaniu warunków przyłączenia, przebudowy sieci ciepłowniczych i modernizacji węzłów cieplnych,

 • Udział w pracach zespołu w ramach uzgadniania dokumentacji technicznych sieci i węzłów cieplnych oraz opiniowania nowych rozwiązań projektowych możliwych do stosowania w łódzkim systemie ciepłowniczym,

 • Prowadzenie ewidencji działu w zakresie prac remontowo-modernizacyjnych oraz związanych z podłączaniem nowych Odbiorców do systemu ciepłowniczego,

 • Przygotowanie powiadomień dla Odbiorców ciepła o planowanych i pozaplanowych wyłączeniach dostaw ciepła,

 • Przygotowywanie opinii technicznych w zakresie lokalizacji istniejących sieci ciepłowniczych w aspekcie kolizji z innymi branżami, planowaną sprzedażą lub zabudową działek oraz reklamacjami technicznymi,

 • Prowadzenie aktualizacji bazy danych GIS w zakresie zadań wydziału wynikających z planowanych prac modernizacyjnych węzłów i przyłączaniu nowych odbiorców,

 • Udział we wdrożeniu w dziale nowych aplikacji informatycznych w ramach projektów grupowych.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki techniczne w specjalności ciepłownictwo/ogrzewnictwo),

 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie w energetyce,

 • Znajomość i biegła obsługa pakietu MS Office i AutoCad,

 • Mile widziana znajomość programu Termis oraz systemu GIS,

 • Znajomość aspektów technicznych w zakresie sieci i instalacji sanitarnych w szczególności w dziedzinie ogrzewnictwa i ciepłownictwa,

 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznych,

 • Znajomość Prawa Energetycznego i Prawa Budowlanego,

 • Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, chęć podejmowania nowych wyzwań,

 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz konstruktywnego rozwiązywania problemów.

To oferujemy

 • Zatrudnienie w stabilnej, międzynarodowej firmie,

 • Możliwość pracy w organizacji o wysokich standardach korporacyjnych,

 • Szkolenia podwyższające kwalifikacje i zapewniające ciągły rozwój zawodowy,

 • Atrakcyjny pakiet benefitów między innymi: ubezpieczenie NNW, opiekę medyczną, dofinansowania do karty Multisport. Mamy też liczne sekcje sportowe :)

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • opieka stomatologiczna

 • program emerytalny

 • fundusz oszczędnościowo-inwestycyjny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne

 • dodatkowy urlop