Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

Specjalista ds. trade marketingu

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.O firmie

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

Zbąszyńska 3

Łódź

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.


to spółka działająca w ramach Grupy Kapitałowej Pelion*.

PGF to dystrybucja leków. Codziennie dostarczamy do aptek artykuły farmaceutyczne, których
w portfolio mamy blisko 25 000. Współpracujemy z ponad 600 producentami farmaceutycznymi. Nasza firma to 13 centrów dystrybucyjnych i około 2 300 pracowników.

Stoi za nami 30 lat rynkowego doświadczenia.

Specjalista ds. trade marketingu

Miejsce pracy: Łódź

ZAKRES ZADAŃ

 • Praca w zespołach projektowych – współpraca wewnątrz organizacji, komunikacja międzydziałowa, 
 • Tworzenie map procesów, budżetowanie i ich planowanie,
 • Sugestie rozwoju prowadzonych serwisów i ich analiza, 
 • Tworzenie prezentacji sprzedażowych, zbieranie informacji o rynkowym odbiorze prowadzonych serwisów i ich doskonalenie, 
 • Współtworzenie szkoleń dla sił sprzedażowych hurtowni, budowanie systemów premiowych i zasad rozliczenia serwisów, 
 • Pomiar KPI prowadzonych serwisów i twórcze raportowanie.

WYMAGANIA

 • Znajomość i swobodne korzystanie z Microsoft Office, zwłaszcza z Excel-a i Powerpoint-a, 
 • Aktywne prawo jazdy kategorii B, 
 • Umiejętność priorytetyzowania swoich zadań i organizowania warsztatu swojej pracy, 
 • Doświadczenie w pracy w zespołach projektowych, 
 • Terminowość w realizowaniu zadań, 
 • Orientacja na cel oraz otwartą komunikację w zespole.

WYBIERZ PGF:

 • Prace w organizacji
  zatrudniającej
  ponad 2,3 tys. Pracowników
 • Karierę w Spółce współpracującej
  z ponad 600 dostawcami produktów farmaceutycznych
 • Określoną ścieżkę rozwoju zawodowego i możliwości
  awansu

BENEFITY:

 • Dostępność pakietu
  medycznego
  PGF Opieka Medyczna
 • Bogata oferta
  Ubezpieczenia Grupowego
 • Dofinansowanie
  do pakietu
  sportowego Fit Profit
 • Możliwość korzystania
  z Ubezpieczenia Lekowego
 • Owocowe 13-stki
  w miesiącu

*Pelion Healthcare Group  to jedna z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Usługi świadczone przez Grupę obejmują wszystkie segmenty rynku (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A. to spółka holdingowa, pełniąca nadzór właścicielski nad wszystkimi  obszarami działalności Grupy realizowanymi odpowiednio  przez PGF SA-  sprzedaż hurtowa, PGF Urtica  - zaopatrzenie szpitali, CEPD N.V – sprzedaż detaliczna i Pharmalink – usługi dla producentów.

1. Administratorem Danych jest Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Zbąszyńska 3, 91-342, NIP: 527-264-39-21, REGON: 142726149;
2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected];
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienia do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 22 1 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana;
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za rekrutację.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od daty pozyskania
6. Ma Pan/Pani prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego; gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1). Organem nadzorczym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.


to spółka działająca w ramach Grupy Kapitałowej Pelion*.

PGF to dystrybucja leków. Codziennie dostarczamy do aptek artykuły farmaceutyczne, których
w portfolio mamy blisko 25 000. Współpracujemy z ponad 600 producentami farmaceutycznymi. Nasza firma to 13 centrów dystrybucyjnych i około 2 300 pracowników.

Stoi za nami 30 lat rynkowego doświadczenia.

Specjalista ds. trade marketingu

ZAKRES ZADAŃ

 • Praca w zespołach projektowych – współpraca wewnątrz organizacji, komunikacja międzydziałowa, 
 • Tworzenie map procesów, budżetowanie i ich planowanie,
 • Sugestie rozwoju prowadzonych serwisów i ich analiza, 
 • Tworzenie prezentacji sprzedażowych, zbieranie informacji o rynkowym odbiorze prowadzonych serwisów i ich doskonalenie, 
 • Współtworzenie szkoleń dla sił sprzedażowych hurtowni, budowanie systemów premiowych i zasad rozliczenia serwisów, 
 • Pomiar KPI prowadzonych serwisów i twórcze raportowanie.

WYMAGANIA

 • Znajomość i swobodne korzystanie z Microsoft Office, zwłaszcza z Excel-a i Powerpoint-a, 
 • Aktywne prawo jazdy kategorii B, 
 • Umiejętność priorytetyzowania swoich zadań i organizowania warsztatu swojej pracy, 
 • Doświadczenie w pracy w zespołach projektowych, 
 • Terminowość w realizowaniu zadań, 
 • Orientacja na cel oraz otwartą komunikację w zespole.

WYBIERZ PGF:

 • Prace w organizacji
  zatrudniającej
  ponad 2,3 tys. Pracowników
 • Karierę w Spółce współpracującej
  z ponad 600 dostawcami produktów farmaceutycznych
 • Określoną ścieżkę rozwoju zawodowego i możliwości
  awansu

BENEFITY:

 • Dostępność pakietu
  medycznego
  PGF Opieka Medyczna
 • Bogata oferta
  Ubezpieczenia Grupowego
 • Dofinansowanie
  do pakietu
  sportowego Fit Profit
 • Możliwość korzystania
  z Ubezpieczenia Lekowego
 • Owocowe 13-stki
  w miesiącu
1. Administratorem Danych jest Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Zbąszyńska 3, 91-342, NIP: 527-264-39-21, REGON: 142726149;
2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected];
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienia do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 22 1 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana;
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za rekrutację.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od daty pozyskania
6. Ma Pan/Pani prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego; gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1). Organem nadzorczym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.

*Pelion Healthcare Group  to jedna z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Usługi świadczone przez Grupę obejmują wszystkie segmenty rynku (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A. to spółka holdingowa, pełniąca nadzór właścicielski nad wszystkimi  obszarami działalności Grupy realizowanymi odpowiednio  przez PGF SA-  sprzedaż hurtowa, PGF Urtica  - zaopatrzenie szpitali, CEPD N.V – sprzedaż detaliczna i Pharmalink – usługi dla producentów.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy