Specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUWO firmie

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Henryka Raabego 13

Warszawa

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” działające na rynku ubezpieczeń od 1992 roku,
poszukuje kandydata na stanowisko: 
Specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych

Podstawowe zadania na stanowisku:

 • tworzenie/modyfikacja produktów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej dla klientów prywatnych oraz instytucjonalnych
 • ocena ryzyka oraz przygotowywanie ofert w zakresie ubezpieczeń majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej
 • analiza rynku w zakresie oferty ubezpieczeniowej
 • opracowywanie dokumentów ubezpieczeniowych, taryf składek
 • prowadzenie szkoleń z zakresu oferowanych ubezpieczeń

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ekonomia, prawo, techniczne
 • wiedza i doświadczenie w zakresie ubezpieczeń majątkowych
 • umiejętność opracowywania ogólnych warunków ubezpieczeń, dokumentów ubezpieczeniowych oraz taryf składek, metod i sposobów ich kwotowania
 • znajomość zagadnień prawnych z zakresu zawierania umów ubezpieczenia
 • wiedza w zakresie oceny ryzyka ubezpieczeniowego
 • biegła obsługa komputera (MS Office, aplikacje internetowe)
 • doświadczenie w implementacji produktów ubezpieczeniowych do systemów informatycznych
 • dobra organizacja pracy, komunikatywność

Oferujemy:

 • dobre warunki zatrudnienia
 • ciekawą pracę i możliwość rozwoju zawodowego
 • świadczenia socjalne

Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj
z dopiskiem w temacie „rekrutacja – bum”.

 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych”
 
Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowej zgody:
„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

Obowiązek informacyjny:
 
a) administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa;
b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora;
c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby rekrutacji w zakresie wskazanym
w przepisach prawa pracy tj. art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, natomiast inne dane, w tym do kontaktu, na podstawie Państwa zgody;
d) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne oraz podmioty świadczące usługi doradcze;
e) dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych;
f) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
g) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
h) podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy