Miejsce pracy: Kraków
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
 
Administrator danych
Administratorem danych jest Tele-Fonika Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach (32-400),
przy ul. H.Cegielskiego 1.
 
Dane kontaktowe
Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres email [email protected]
 
Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
 • przeprowadzenia danego procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych – podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu Pracy, a w zakresach, których upoważnienie do przetwarzanie nie wynika z Kodeksu Pracy – Pani/Pana zgoda na przetwarzanie, wyrażona poprzez ich umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych
 • przeprowadzania przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych – podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie
Odbiorcy danych
Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie upoważnienia lub umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 
Okres przechowywania danych
Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres 1 roku od momentu zakończenia danego procesu rekrutacyjnego.
W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.
 
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać wypełniając formularz „wycofaj zgodę”, lub przesyłając stosowną deklarację na adres administratora danych osobowych.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
 
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg zatrudnienia) jest obowiązkowe i bez podania tych danych może być Pani/Pan nieuwzględniana/y w procesie rekrutacji; podanie danych w pozostałym zakresie (włącznie z umieszczeniem fotografii) jest Pani/Pana dobrowolną decyzją i nie będzie miało wpływu na udział w procesie rekrutacyjnym.
TELE-FONIKA KABLE S.A.

Specjalista ds. Umów Handlowych

TELE-FONIKA KABLE S.A.O firmie

 • 30-552 Kraków, Polska
  Kraków, małopolskie
 • Ważna jeszcze 24 dni
  15 Marzec 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

TELE-FONIKA KABLE S.A.

30-552 Kraków

Kraków

TELE-FONIKA KABLE SA jest największym producentem kabli i przewodów w Europie Środkowej i Wschodniej oraz należy do grona największych światowych dostawców kabli i przewodów.

Aktualnie poszukujemy osób na stanowisko:

SPECJALISTA DS. UMÓW HANDLOWYCH
Miejsce pracy: Kraków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku dołączy do zespołu Działu Umów, będzie odpowiedzialna za prowadzenie procesu uzgadniania i podpisywania umów handlowych pomiędzy działami firmy, działem handlu i klientami.  

Obszary odpowiedzialności:

 • Przygotowywanie i analiza projektów umów na podstawie obowiązujących procedur, wzorów oraz wskazań przełożonych.
 • Koordynacja uzgodnień między działowych dotyczących zapisów umów.
 • Współpraca z kancelariami prawnymi.
 • Wsparcie działu handlu w negocjacjach umów z klientami.
 • Przygotowywanie dokumentów wymaganych do podpisania umowy.
 • Administrowanie centralnym rejestrem umów, archiwizacja dokumentów związanych z procesem uzgadniania umowy.
 • Terminowość i praca według wewnętrznych procedur firmy.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe preferowane prawnicze lub ekonomiczne.
 • Biegła znajomość języka angielskiego – warunek konieczny. Dodatkowo mile widziana znajomość języka niemieckiego.
 • Doświadczenie zawodowe związane ze sporządzaniem umów handlowych i realizacją kontraktów z kontrahentami zagranicznymi.
 • Poczucie odpowiedzialności za terminową realizację powierzonych zadań.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność i orientacja na rezultaty.
 • Biegła obsługa komputera, w szczególności pakietu MS Office.

Zaakceptowanym kandydatom oferujemy:

 • Pracę w międzynarodowym środowisku i możliwość rozwoju
 • Wsparcie w doskonaleniu zawodowym i szkoleniu
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Pakiet socjalny (dofinansowanie wypoczynku, świadczenia świąteczne…)
 • Atrakcyjne warunki na przystąpienie do programu: Ubezpieczenia na życie, Opieki medycznej, Kart sportowych

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia będziemy się kontaktować z wybranymi kandydatami.

 

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TELE-FONIKA Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach, ul. H. Cegielskiego 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ofercie pracy. W przypadku wyrażenia zgody Pani/ Pana dane osobowe będą również zarchiwizowane i przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji. Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych kandydatów do pracy znajduje w naszej polityce https://www.tfkable.com/kariera.html ”

TELE-FONIKA KABLE SA jest największym producentem kabli i przewodów w Europie Środkowej i Wschodniej oraz należy do grona największych światowych dostawców kabli i przewodów.

Aktualnie poszukujemy osób na stanowisko:

SPECJALISTA DS. UMÓW HANDLOWYCH
Numer ref.: Miejsce pracy: Kraków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku dołączy do zespołu Działu Umów, będzie odpowiedzialna za prowadzenie procesu uzgadniania i podpisywania umów handlowych pomiędzy działami firmy, działem handlu i klientami.  

Obszary odpowiedzialności:

 • Przygotowywanie i analiza projektów umów na podstawie obowiązujących procedur, wzorów oraz wskazań przełożonych.
 • Koordynacja uzgodnień między działowych dotyczących zapisów umów.
 • Współpraca z kancelariami prawnymi.
 • Wsparcie działu handlu w negocjacjach umów z klientami.
 • Przygotowywanie dokumentów wymaganych do podpisania umowy.
 • Administrowanie centralnym rejestrem umów, archiwizacja dokumentów związanych z procesem uzgadniania umowy.
 • Terminowość i praca według wewnętrznych procedur firmy.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe preferowane prawnicze lub ekonomiczne.
 • Biegła znajomość języka angielskiego – warunek konieczny. Dodatkowo mile widziana znajomość języka niemieckiego.
 • Doświadczenie zawodowe związane ze sporządzaniem umów handlowych i realizacją kontraktów z kontrahentami zagranicznymi.
 • Poczucie odpowiedzialności za terminową realizację powierzonych zadań.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność i orientacja na rezultaty.
 • Biegła obsługa komputera, w szczególności pakietu MS Office.

Zaakceptowanym kandydatom oferujemy:

 • Pracę w międzynarodowym środowisku i możliwość rozwoju
 • Wsparcie w doskonaleniu zawodowym i szkoleniu
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Pakiet socjalny (dofinansowanie wypoczynku, świadczenia świąteczne…)
 • Atrakcyjne warunki na przystąpienie do programu: Ubezpieczenia na życie, Opieki medycznej, Kart sportowych

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia będziemy się kontaktować z wybranymi kandydatami.

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TELE-FONIKA Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach, ul. H. Cegielskiego 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ofercie pracy. W przypadku wyrażenia zgody Pani/ Pana dane osobowe będą również zarchiwizowane i przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji. Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych kandydatów do pracy znajduje w naszej polityce https://www.tfkable.com/kariera.html ”

Ogłoszenie archiwalne