Colian Holding SA

Specjalista ds. umów handlowych [rekrutacja prowadzona online]

Colian Holding SAO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Colian Holding SA

Zdrojowa 1

Opatówek (pow. kaliski)


W chwili obecnej poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. umów handlowych

Miejsce pracy: Opatówek (pow. kaliski)
Colian Holding SA to prężnie działająca grupa kapitałowa, skupiająca silne polskie marki.
 
W skład grupy wchodzą m.in. spółki: Colian sp. z o.o., producent słodyczy, kulinariów (przypraw, bakalii) i napojów oraz Colian Logistic sp.  z o.o., zajmująca się magazynowaniem i dystrybucją produktów. Główna siedziba spółki mieści się w Opatówku k. Kalisza. Grupa posiada zakłady w Bydgoszczy, Lublinie, Poznaniu, Opatówku, Kaliszu i Wykrotach. Jej wyroby trafiają na rynek polski oraz do ponad 60 państw na całym świecie. Grupa zatrudnia ponad 2 000 osób

Zakres odpowiedzialności obejmuje:

 • Nadzór nad procesem weryfikacji umów handlowych Spółki,
 • Udział w procesie tworzenia umów handlowych Spółki,
 • Kontrolę poprawności wprowadzonych danych nadesłanych umów oraz kompletności załączonej dokumentacji,
 • Wstępną kontrolę umów pod względem merytorycznym,
 • Zebranie opinii od osób opiniujących i przekazanie właściwym osobom/działom,
 • Analizę porównawczą podpisywanych umów w perspektywie czasowej,
 • Sporządzanie porównania warunków handlowych,
 • Utrzymywanie rejestrów umów handlowych i innych zgodnie z potrzebami Spółki.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego (preferowane: Administracja, Prawo, Ekonomia, Stosunki międzynarodowe),
 • Mile widziane doświadczenie na stanowisku administracyjnym wymagającym pracy z dokumentami prawnymi,
 • Mile widziane doświadczenie w dziale analizy sprzedaży, logistyce czy marketingu,
 • Znajomości przepisów prawa gospodarczego w tym kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych w szczególności w zakresie dotyczącym składania oświadczeń woli
 • Umiejętności analitycznych,
 • Umiejętności komunikacji,
 • Asertywności i umiejętności pracy pod presją czasu,
 • Znajomości pakietu MS Office.

Kandydatom oferujemy:

 • Możliwości rozwoju zawodowego,
 • Pracę na cały etat w oparciu o umowę o pracę,
 • Standardowe narzędzia pracy (notebook, telefon komórkowy),
 • Pakiet benefitów w tym prywatną opiekę medyczną, Pracowniczy Program Emerytalny, kartę Multisport, ubezpieczenie grupowe.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Przesłanie do Colian Sp. z o. o. dalej Administrator danych, danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy, lub ich ujawnienie przez kandydata na dalszych etapach procesu rekrutacyjnego, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Administratora danych w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Colian Sp. z o. o. – dalej Administrator danych, z siedzibą w Opatówek 62-860, ul. Zdrojowa 1.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nami pod adresem: [email protected], lub nr tel: 62 590 33 46.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu:
 4. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z przepisami Kodeksu pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 5. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 6. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz administratora danych usługi związane z realizacją ww. celów w tym agencje rekrutacyjne, ale także dostawcy systemów informatycznych oraz inne podmioty z grupy kapitałowej Administratora danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych.
Colian Holding SA to prężnie działająca grupa kapitałowa, skupiająca silne polskie marki.
 
W skład grupy wchodzą m.in. spółki: Colian sp. z o.o., producent słodyczy, kulinariów (przypraw, bakalii) i napojów oraz Colian Logistic sp.  z o.o., zajmująca się magazynowaniem i dystrybucją produktów. Główna siedziba spółki mieści się w Opatówku k. Kalisza. Grupa posiada zakłady w Bydgoszczy, Lublinie, Poznaniu, Opatówku, Kaliszu i Wykrotach. Jej wyroby trafiają na rynek polski oraz do ponad 60 państw na całym świecie. Grupa zatrudnia ponad 2 000 osób

W chwili obecnej poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. umów handlowych

Zakres odpowiedzialności obejmuje:

 • Nadzór nad procesem weryfikacji umów handlowych Spółki,
 • Udział w procesie tworzenia umów handlowych Spółki,
 • Kontrolę poprawności wprowadzonych danych nadesłanych umów oraz kompletności załączonej dokumentacji,
 • Wstępną kontrolę umów pod względem merytorycznym,
 • Zebranie opinii od osób opiniujących i przekazanie właściwym osobom/działom,
 • Analizę porównawczą podpisywanych umów w perspektywie czasowej,
 • Sporządzanie porównania warunków handlowych,
 • Utrzymywanie rejestrów umów handlowych i innych zgodnie z potrzebami Spółki.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego (preferowane: Administracja, Prawo, Ekonomia, Stosunki międzynarodowe),
 • Mile widziane doświadczenie na stanowisku administracyjnym wymagającym pracy z dokumentami prawnymi,
 • Mile widziane doświadczenie w dziale analizy sprzedaży, logistyce czy marketingu,
 • Znajomości przepisów prawa gospodarczego w tym kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych w szczególności w zakresie dotyczącym składania oświadczeń woli
 • Umiejętności analitycznych,
 • Umiejętności komunikacji,
 • Asertywności i umiejętności pracy pod presją czasu,
 • Znajomości pakietu MS Office.

Kandydatom oferujemy:

 • Możliwości rozwoju zawodowego,
 • Pracę na cały etat w oparciu o umowę o pracę,
 • Standardowe narzędzia pracy (notebook, telefon komórkowy),
 • Pakiet benefitów w tym prywatną opiekę medyczną, Pracowniczy Program Emerytalny, kartę Multisport, ubezpieczenie grupowe.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Przesłanie do Colian Sp. z o. o. dalej Administrator danych, danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy, lub ich ujawnienie przez kandydata na dalszych etapach procesu rekrutacyjnego, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Administratora danych w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Colian Sp. z o. o. – dalej Administrator danych, z siedzibą w Opatówek 62-860, ul. Zdrojowa 1.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nami pod adresem: [email protected], lub nr tel: 62 590 33 46.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu:
 4. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z przepisami Kodeksu pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 5. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 6. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz administratora danych usługi związane z realizacją ww. celów w tym agencje rekrutacyjne, ale także dostawcy systemów informatycznych oraz inne podmioty z grupy kapitałowej Administratora danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych.

Ogłoszenie archiwalne