Ta oferta pracy jest nieaktualna od 81 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Umów i Rozliczeń

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 04.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  WIELKOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA Z O.O.

  poszukuje kandydata na stanowisko:

  Specjalista ds. Umów i Rozliczeń

  Miejsce pracy: Poznań

  Liczba etatów: 1

  Zakres obowiązków:

  • współpraca z kontrahentami Spółki z zachowaniem wysokiego poziomu komunikacji
  • kompleksowa weryfikacja wniosków o wypłatę transz, w tym sprawdzanie: kwalifikowalności poniesionych wydatków oraz sposobu ich dokumentowania przez odbiorcę wsparcia
  • weryfikacja dokumentów (w tym finansowych) przedłożonych przez odbiorców wsparcia
  • przygotowywanie dokumentów związanych z realizowanymi projektami, w tym dotyczących instrumentów finansowych
  • bieżąca obsługa zawartych umów z odbiorcami wsparcia
  • wspieranie procesów kontroli w odniesieniu do umów z odbiorcami wsparcia
  • udział w procesie wyboru odbiorców wsparcia oferowanego przez Spółkę
  • monitorowanie zmian w przepisach prawa oraz inicjowanie działań zmierzających do dostosowania działalności Spółki oraz wdrażanych projektów do zmian w otoczeniu prawnym
  • koordynacja i zapewnienie prawidłowej realizacji umów, w tym obsługa systemu informatycznego
  • przygotowywanie kompleksowych zestawień, opracowań oraz prognoz w zakresie realizacji umów
  • przygotowywanie wytycznych oraz wiążących interpretacji dla współpracujących instytucji oraz kontrahentów Spółki związanych z realizowanymi projektami
  • pomoc w przygotowywaniu regulaminów i procedur wewnętrznych Spółki
  • współpraca z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie instrumentów finansowych oraz ośrodkami badawczymi, właściwymi organami samorządowymi i rządowymi

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe
  • 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
  • umiejętność weryfikacji i analizowania dokumentów finansowo-księgowych
  • znajomość zagadnień prawno-finansowych, aktów krajowych i unijnych, wytycznych, jak również innych dokumentów dotyczących okresów programowania 2007-2013 i 2014-2020 oraz instrumentów finansowych,
  • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel)
  • dokładność i sumienność w działaniu
  • dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie
  • swoboda wyrażania myśli w formie ustnej i pisemnej
  • umiejętność pracy w zespole i odpowiedzialność
  • zdolności analityczne

  Dodatkowym atutem będzie:

  • doświadczenie w księgowości
  • wiedza z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz stosowania zasady konkurencyjności

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w centrum Poznania w nowoczesnym biurze klasy A
  • możliwość rozwoju zawodowego, poszerzania wiedzy i umiejętności
  • odpowiedzialną pracę na ciekawym i rozwojowym stanowisku
  • miłą i przyjazną atmosferę w pracy

  Wymagane dokumenty:

  • podpisane CV i list motywacyjny
  • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14 zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)  oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
   (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)”.
  • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie: ,,Zgadzam się na przetwarzanie przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14  danych osobowych zawartych
   w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”

   

  Aplikacje należy składać w terminie do: 17 grudnia 2018 r. z oznaczonym nr ogłoszenia 27/2018

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Dodatkowe informacje:

  • w Wielkopolskim Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Spółka prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do siedziby Spółki) lub niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
  • kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
  • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania
   i metodzie rekrutacji (test wiedzy lub rozmowa kwalifikacyjna);
  • informacje o rozstrzygnięciu naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP bip.wfr.org.pl
  • informujemy, że dane osobowe kandydatów wybranych do kolejnego etapu rekrutacji są przechowywane
   w Spółce przez okres czterech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Dane osób, które nie zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną będą usuwane niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.


  .
  • informujemy, że Administratorem danych jest Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail [email protected];
  • dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału
   w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe jak np. wizerunek kandydata są przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, która została wyrażona w ramach wysłanego zgłoszenia rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych osobowych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  • ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania
   ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia zawartych danych do innego administratora. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji
   na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie procesu rekrutacji.
  • dane osobowe nie są przetwarzane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  • w przypadku pytań można się z nami skontaktować pod adresem e-mail [email protected] lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem [email protected].
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.