Ta oferta pracy jest nieaktualna od 196 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Utrzymania Dróg

 • Koło, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 2018-10-12

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   
  Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  w Poznaniu, ul. Wilczak 51
   
  poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
  SPECJALISTY DS. UTRZYMANIA DRÓG
  Miejsce pracy: Koło

  Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie drogowe, preferowane wyższe: drogowe lub mostowe,
  • dobra znajomość pakietu MS Office (głównie Excel),
  • czynne prawo jazdy kat. B,

  Wymagania dodatkowe:

  • umiejętność kosztorysowania.

  Podstawowe obowiązki:

  • prowadzenie spraw z zakresu przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań związanych z przebudową, remontem dróg,
  • nadzorowanie i kontrolowanie robót i usług z zakresu bieżącego utrzymania dróg,
  • kosztorysowanie robót budowlanych,
  • wykonywanie przeglądów stanu technicznego dróg,
  • pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg.

  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
  • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”,
  • nagroda w II kwartale roku,
  • dopłaty do wypoczynku urlopowego tzw. „wczasy pod gruszą”,
  • nagroda roczna zależna od wyników pracy,
  • praca w zespole,
  • w godzinach pracy częste wyjazdy w teren na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie,
  • stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

  Wymagane dokumenty

  • życiorys (CV) i list motywacyjny,
  • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz.1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260).
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260).

   

  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę
   o pracę na pełen etat,
  • możliwość rozwoju zawodowego
   i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”,
  • nagroda w II kwartale roku,
  • dopłaty do wypoczynku urlopowego tzw. „wczasy pod gruszą”,
  • nagroda roczna zależna od wyników pracy,
  • praca w zespole,
  • w godzinach pracy częste wyjazdy w teren na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie,
  • stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

  Pisemne oferty prosimy przesłać z dopiskiem na kopercie „praca” na adres:
  Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  61- 623 Poznań, ul. Wilczak 51
   
  Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.