Oferta pracy

Specjalista ds. utrzymania i ewidencji sieci telekomunikacyjnej

POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWEO firmie

POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE

Jana Pawła II 10

Poznań

Kim jesteśmy?

PCSS, czyli Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (https://www.pcss.pl/), afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN to ośrodek badawczo-rozwojowy w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych. Jesteśmy miejscem, gdzie innowacja wpisana jest w codzienną pracę. Jesteśmy operatorem ogólnopolskiej szerokopasmowej sieci optycznej Polski Internet Optyczny PIONIER, stanowiącej podstawę do działań PCSS w wielu obszarach. Każdy z pionów PCSS składa się z aktywnych grup badawczo-rozwojowych, których praca skupia się na różnych aspektach budowania, utrzymywania i wykorzystania nowoczesnej infrastruktury informatycznej na potrzeby nauki, edukacji i szeroko rozumianego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W naszej siedzibie, Centrum Badawczym Polskiego Internetu Optycznego przy ul. Jana Pawła II w Poznaniu, znajdują się wyspecjalizowane laboratoria z obszaru telemedycyny, edukacji, digitalizacji, nowych mediów czy interaktywnej telewizji PLATON oraz duże i nowoczesne centrum danych.

Specjalista ds. utrzymania i ewidencji sieci telekomunikacyjnej

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne w kierunku telekomunikacja,
 • Znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym przeglądy i usuwanie awarii linii światłowodowych,
 • Znajomość systemów ewidencji i paszportyzacji sieci,
 • Znajomość i umiejętność obsługi programów z rodziny CAD,
 • Umiejętność pracy z mapami,
 • Znajomość zagadnień geodezyjnych i systemów GIS,
 • Samodzielność i analityczny sposób myślenia,
 • Operatywność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy,
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presja czasu,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywność,
 • Dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Uprawnienia SEP do 1kV,
 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

  • stabilne warunki zatrudnienia,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • pakiet socjalny, w tym dofinansowanie karty Multisport, dofinansowanie świąteczne, dofinansowanie do okularów korekcyjnych.
  • pracę w instytucji o solidnej marce i ugruntowanej pozycji,

Prosimy o zamieszczanie ofert zawierających CV oraz list motywacyjny.

 
Zgłoszenie powinno zawierać obowiązkowo następującą klauzulę (zgłoszenia bez tej klauzuli będą kasowane):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnej rekrutacji na stanowisko, które dotyczy rekrutacji. Zostałam/zostałem poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Zapoznałam/zapoznałem się także z informacją dotyczącą ochrony danych.

 

Informacja dotycząca ochrony danych

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu informuje, że:

 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062, tel. (61) 852 85 03, e-mail [email protected]
  (zwanego w dalszej części Instytutem).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych,
  ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: [email protected]
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych
  z przeprowadzeniem rekrutacji na wolne stanowisko.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane: w celu realizacji procesu obecnej rekrutacji przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych uniemożliwia rozpatrzenie aplikacji rekrutacyjnej.

Ogłoszenie archiwalne