Oferta pracy

Specjalista ds. utrzymania obiektu

EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCIO firmie

EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI

pI. Solidarności 1

Gdańsk

Europejskie Centrum Solidarności
poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista ds. utrzymania obiektu

Zakres obowiązków

 • Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z zawartych umów z wykonawcami oraz serwisami świadczącymi usługi na rzecz nieruchomości
 • Kontrola nad prawidłową i racjonalną eksploatacją oraz stanem technicznym urządzeń, systemów i instalacji budynkowych
 • Analiza przyczyn awarii i podejmowanie działań naprawczych w celu zapobieżenia im lub usunięcia
 • Nadzór nad wykonywanymi przeglądami technicznymi: okresowymi, gwarancyjnymi oraz analiza wniosków pokontrolnych, zlecanie i nadzór nad pracami naprawczymi
 • Optymalizacja kosztów utrzymania budynku, kosztów konserwacji i napraw, materiałów eksploatacyjnych
 • Współdziałanie z innymi działami oraz jednostkami w zakresie utrzymania budynku, planowania i rozwoju inwestycji, remontów, bieżącej eksploatacji, serwisów i konserwacji urządzeń, systemów, instalacji
 • Bieżące raportowanie, prowadzenie korespondencji

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne, preferowane wyższe techniczne z zakresu specjalności: budownictwo lub instalacje sanitarne
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie przygotowania, koordynacji i uczestnictwa w projektach inwestycyjnych lub eksploatacji obiektów kubaturowych
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu obsługi technicznej budynków klasy A
 • Doświadczenie z zakresu funkcjonowania budynków, w tym obsługi instalacji sanitarnych, elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, P-Poż, KD, CCTV, SSWiN, BMS
 • Znajomość przepisów z zakresu Prawa Budowlanego w zakresie niezbędnym do eksploatacji budynku
 • Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • Prawo jazdy kat. B

Dodatkowe atuty:

 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji sektora publicznego
 • wiedza z zakresu zamówień publicznych
 • wiedza o obowiązujących przepisach z zakresu warunków technicznych, zarządzania nieruchomościami, prawa budowlanego
 • mile widziane uprawnienia do eksploatacji i dozoru grupy 1 i/lub 2
 • mile widziane uprawnienia SEP do 1kV
 • mile widziana znajomość języków obcych
 • prawo jazdy kat. B

Oczekiwany profil Kandydata:

 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Zdolność szybkiego uczenia się
 • Uczciwość, odpowiedzialność, rzetelność, zaangażowanie, współpraca
 • Umiejętność pracy pod presją czasu 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego

Zastrzegamy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do 30 listopada 2020.

W treści CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
 
„Na podstawie art. 7 ust 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Europejskie Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku, plac Solidarności 1, moich danych osobowych zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.
 
Na podstawie art.4 pkt. 11 RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną”.
 
W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani/Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne ich usunięcie. Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesłać na adres: [email protected]

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy