Oferta pracy

Specjalista ds. Utrzymania Systemów Informatycznych

PKO Leasing SAO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 19 dni temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Specjalista ds. Utrzymania Systemów Informatycznych

Numer ref.: Departament Informatyki/ Zespół Utrzymania Systemów Informatycznych
Na co dzień jako Specjalista
 • zapewniasz stabilne działanie utrzymywanych środowisk informatycznych (serwerów, aplikacji)
 • wdrażasz zmiany na utrzymywanych środowiskach, zgodnie z zasadami wersjonowania i procedurą zarządzania zmianą
 • budujesz bazę wiedzy dla rozwiązywanych błędów
 • współpracujesz z dostawcami utrzymywanych rozwiązań informatycznych
 • analizujesz wydajność utrzymywanych serwerów
 • planujesz czas pracy i terminowo wykonujesz przydzielone zadania
 • raportujesz zrealizowane zadania
 • zapewniasz wsparcie techniczne dla użytkowników końcowych systemów biznesowych
 • monitorujesz zasoby w celu zapobiegania awarii w administrowanych systemach
 • pracujesz w reżimie czasowym pracy, praca w godzinach nocnych, praca w weekendy
To stanowisko może być Twoje jeśli:
 • posiadasz wykształcenie wyższe techniczne (informatyka lub kierunki pokrewne)
 • masz minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • posiadasz praktyczną znajomość zagadnień administracji systemami Linux (RedHat, Ubuntu)
 • znasz stosowanie zasad PKI dla protokołów SSL/TLS
 • znasz zagadnienia administracji systemami z rodziny Linux (Ubuntu)
 • posiadasz znajomość wirtualizacji serwerów z obsługą vmware console
 • znasz zagadnienia administracji systemami Windows Server
 • wirtualizację serwerów Vmware (obsługa VMware Console)
 • systemy monitoringu infrastruktury (np. Zabbix, Grafana)
 • narzędzia do monitorowania systemów oraz zbierania i analizy logów (ELK, Greylog)
 • masz doświadczenie w obszarze administrowania oraz wdrażania procesów biznesowych na platformie BPM (Camunda Community Edition / Enterprise Edition)
 • potrafisz automatyzować pracę przy pomocy skryptów (bash/python/ansible)
 • potrafisz tworzyć dokumentację dla utrzymywanych środowisk
 • myślisz analitycznie i lubisz pracę w zespole
 • jesteś samodzielny/a i efektywnie organizujesz pracę
 • pracujesz z dokumentacją techniczną w języku angielskim
 • dodatkowym atutem będzie:
  • praktyczne wykorzystanie brokera komunikatów RabbitMQ
  • znajomość technologii konteneryzacji oraz narzędzi i procesów CI/CD (w tym: Docker, Gitlab, Nexus, Kubernetes)
  • posiadanie uprawnień SEP 1kV
Dołączając do naszej organizacji zyskasz:
 • zatrudnienie na pełny etat w oparciu o umowę o pracę w jednej z najlepszych firm leasingowych  należącej do Grupy Kapitałowej Największego Banku w Polsce
 • pracę w gronie profesjonalistów, kontakt z najnowszymi technologiami, możliwość zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności
 • możliwość poznawania wdrażanych technologii, dedykowane szkolenia dla IT
 • możliwość korzystania z pakietu socjalnego: opieka medyczna, pakiet MultiSport, Pracowniczy Program Emerytalny
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi (93-281), przy al. Śmigłego Rydza 20 („Spółka”) informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz że: Spółka będzie przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także w celach związanych z zatrudnieniem, jeśli zostanie nawiązany stosunek pracy tj. w celach niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy o pracę i ewentualnej realizacją tej umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt b RODO), a także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np. regulujących proces zatrudniania pracowników (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt c RODO). Przekazanie przez Państwa danych osobowych określonych w przepisach prawa pracy jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Państwa uczestnictwa w procesie rekrutacji. Spółka może także przetwarzać Państwa dane osobowe w celach związanych z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Spółka będzie przetwarzać inne dane osobowe niż te, których Spółka może wymagać w celu rekrutacji na podstawie przepisów prawa jeśli udzielą Państwo Spółce zgody na ich przetwarzanie, w takim przypadku przetwarzanie takich Państwa danych będzie opierać się na Państwa zgodzie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W powyższym przypadku oraz w innych przypadkach, gdy Spółka prosi Państwa o zgodę na przetwarzanie danych i wyrażą Państwo dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w zgodzie. Podstawą prawną przetwarzania będzie wówczas zgoda. Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadkach gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody zostaną Państwo poinformowani o skutkach nieudzielenia lub wycofania zgody. W celach administrowania zasobami personalnymi Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów z grupy kapitałowej PKO Bank Polski S.A., do której należy Spółka. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi na rzecz Spółki np. do dostawców usług IT, audytorów, doradców, a także do podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. W przypadku zmian w zakresie danych osobowych Spółka zachęca do informowania jej o takich zmianach. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, PKO Leasing S.A. al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, Łódź (93-281), adres e-mail: [email protected]

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Ogłoszenie archiwalne