ING Tech Poland

Specjalista ds. Walidacji Modeli Kredytowych

ING Tech PolandO firmie

ING Tech Poland

Zajęcza 4

Warszawa

Specjalista ds. Walidacji Modeli Kredytowych
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: /MB/RH/KG7984

Szukamy Ciebie jeśli:

 • lubisz, sprawdzać, badać, zatwierdzać i szukać nowych sposobów budowania modeli ryzyka kredytowego,  
 • posiadasz tytuł (magistra lub doktora) ilościowych metod badań, matematyki, statystyki lub pokrewnych,       
 • posiadasz duże doświadczenie w programowaniu w SAS lub innym języku programowania wykorzystywanym w analizie danych (Python, R),      
 • znasz się na narzędziach statystycznych i technikach modelowania,      
 • odznaczasz się minimum 2 letnim doświadczeniem w dziedzinie modelowania ryzyka kredytowego,        
 • dysponujesz wiedzą z zakresu regulacji IRB i/lub IFRS9, 
 • charakteryzujesz się analitycznymi umiejętnościami i krytycznym myśleniem,      
 • lubisz dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi,      
 • znasz angielski na wysokim poziomie. 

Dodatkowo zapunktujesz za:

 • znajomość regulacji IRB i/lub IFRS9,
 • szczegółową wiedzą dotyczącą technik modelowania IRB i/lub IFRS9,
 • znajomość modeli underwritingowych lub systemów wczesnego ostrzegania,
 • doświadczenie w tworzeniu ekspertyz z innych dziedzin.

Jak pracujemy

Co wyróżnia Risk Hub?

 • Pracujemy nowymi metodami tworzenia i walidowania modeli.
 • Pracujemy dla globalnej grupy ING jako część centralnego/głównego zespołu do spraw ryzyka kredytowego.
 • Stale udoskonalamy i modernizujemy naszą pracę.
 • Jesteśmy jednym z największych zespołów w Polsce zajmujących się ryzykiem kredytowym.
 • Działamy zgodnie z podejściem Agile.
 • Tworzymy nowy zespół kreujący swoją własną, otwartą rzeczywistość. U nas każdy ma wpływ.
 • Rozwój jest dla nas bardzo ważny – szkolimy się, dzielimy się wiedzą i realnie wpływamy na tworzone produkty.

W ING Tech Poland codziennie działamy zgodnie z podejściem Agile, w oparciu o „zwinne” metody, czyli Scrum oraz Kanban. Jesteśmy innowacyjni, ufamy sobie nawzajem (ludziom, z którymi pracujemy/ tworzymy firmę). Dzięki dużej swobodzie działania pobudzamy motywację oraz kreatywność, co usprawnia naszą pracę i pozwala elastycznie dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań naszych partnerów biznesowych. Podstawą naszej organizacji są nieduże jednostki zwane squadami, które mają jasną wizję swojego produktu, samodzielnie pokonują pojawiające się wyzwania i wspólnie wypracowują najbardziej elastyczne i efektywne sposoby działania. Warszawski Risk Hub został stworzony jako część globalnego zespołu do spraw ryzyka kredytowego, obecnie mieszczącego się w Amsterdamie. W Warszawie budujemy następujące zespoły:

 • Data and analytical engineering,
 • Credit Risk Modelling,
 • ALM Modelling,
 • Model Validation.

Jesteśmy nową firmą, ciągle tworzymy nas zespół. Kreujemy naszą rzeczywistość, sami tworząc naszą kulturę organizacyjną i sposób pracy. Naszym zadaniem jest wyznaczenie nowych standardów dla całego Risk Hub’ u.   Zespół walidacji modeli ocenia, czy modele są odpowiednie do zamierzonego zastosowania i są zgodne z polityką wewnętrzną i przepisami zewnętrznymi. Naszym celem jest zwiększenie zrozumienia przez ING ograniczeń i słabości modelu oraz przyczynienie się do ciągłego ulepszania modelu w celu zapewnienia wartości dodanej modeli. Wspólnie z amsterdamskim zespołem będziesz walidował modele stosowane do kapitału regulacyjnego (podejście oparte na wewnętrznym ratingu) i rezerwy na straty kredytowe (MSSF9), obejmujące wszystkie komponenty modeli dla dowolnego typu portfela na całym świecie. Ponadto zespół ma ambicję rozszerzenia zakresu na modele decyzji kredytowych, takie jak modele underwritingowe, ceny kredytów i systemy wczesnego ostrzegania. Stosujemy techniki statystyczne, ulepszone o analizy jakościowe, w celu oceny jakości modeli i właściwego ich wykorzystania przez zainteresowanych interesariuszy. Nasze raporty są przedstawiane kierownictwu wyższego szczebla na poziomie grupy, aby podjąć decyzję o bieżącym użytkowaniu modeli lub zatwierdzaniu nowych modeli. Nasze raporty są również często udostępniane zewnętrznym organom regulacyjnym (EBC), wewnętrznemu i zewnętrznemu audytowi.

umowa o pracę
taki rodzaj umowy oferujemy
8:00 - 18:00 (8 godzin dziennie)
w tych godzinach pracujemy
ul. Zajęcza 4, Warszawa
tutaj mieści się nasze biuro

Zakres obowiązków

 
50%
  - Tworzenie oceny modeli ryzyka kredytowego
 
30%
  - Tworzenie wysokiej jakości walidacyjnych raportów
 
10%
  - Interakcje z interesariuszami modelowymi
 
10%
  - Stały rozwój i koordynacja

 

Pozostałe wymagania

 • Pozytywny i konstruktywny sposób myślenia
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne w języku angielskim (poziom B2/C1) 
 • Umiejętność pisania przejrzystych raportów
 • Umiejętność pracy w małych zespołach
 • Samodzielność 
W ING Tech Poland dbamy o:
Nad Twoja rekrutacją czuwają:

Prosimy o przesłanie CV wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz z podanym numerem referencyjnym /MB/RH/KG7984 w temacie e-maila, za pomocą przycisku:

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Jeżeli w przyszłości, chciałbyś/chciałabyś brać udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez ING Business Shared Services B.V. sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Katowicach, potrzebujemy Twojej dodatkowej zgody:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.”

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji informujemy, że będą one wykorzystywane przez okres 2 lat. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Szukamy Ciebie jeśli:

 • lubisz, sprawdzać, badać, zatwierdzać i szukać nowych sposobów budowania modeli ryzyka kredytowego,  
 • posiadasz tytuł (magistra lub doktora) ilościowych metod badań, matematyki, statystyki lub pokrewnych,       
 • posiadasz duże doświadczenie w programowaniu w SAS lub innym języku programowania wykorzystywanym w analizie danych (Python, R),      
 • znasz się na narzędziach statystycznych i technikach modelowania,      
 • odznaczasz się minimum 2 letnim doświadczeniem w dziedzinie modelowania ryzyka kredytowego,        
 • dysponujesz wiedzą z zakresu regulacji IRB i/lub IFRS9, 
 • charakteryzujesz się analitycznymi umiejętnościami i krytycznym myśleniem,      
 • lubisz dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi,      
 • znasz angielski na wysokim poziomie. 
Specjalista ds. Walidacji Modeli Kredytowych
Numer ref.: Numer referencyjny: /MB/RH/KG7984

Dodatkowo zapunktujesz za:

 • znajomość regulacji IRB i/lub IFRS9,
 • szczegółową wiedzą dotyczącą technik modelowania IRB i/lub IFRS9,
 • znajomość modeli underwritingowych lub systemów wczesnego ostrzegania,
 • doświadczenie w tworzeniu ekspertyz z innych dziedzin.

Jak pracujemy

Co wyróżnia Risk Hub?

 • Pracujemy nowymi metodami tworzenia i walidowania modeli.
 • Pracujemy dla globalnej grupy ING jako część centralnego/głównego zespołu do spraw ryzyka kredytowego.
 • Stale udoskonalamy i modernizujemy naszą pracę.
 • Jesteśmy jednym z największych zespołów w Polsce zajmujących się ryzykiem kredytowym.
 • Działamy zgodnie z podejściem Agile.
 • Tworzymy nowy zespół kreujący swoją własną, otwartą rzeczywistość. U nas każdy ma wpływ.
 • Rozwój jest dla nas bardzo ważny – szkolimy się, dzielimy się wiedzą i realnie wpływamy na tworzone produkty.

W ING Tech Poland codziennie działamy zgodnie z podejściem Agile, w oparciu o „zwinne” metody, czyli Scrum oraz Kanban. Jesteśmy innowacyjni, ufamy sobie nawzajem (ludziom, z którymi pracujemy/ tworzymy firmę). Dzięki dużej swobodzie działania pobudzamy motywację oraz kreatywność, co usprawnia naszą pracę i pozwala elastycznie dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań naszych partnerów biznesowych. Podstawą naszej organizacji są nieduże jednostki zwane squadami, które mają jasną wizję swojego produktu, samodzielnie pokonują pojawiające się wyzwania i wspólnie wypracowują najbardziej elastyczne i efektywne sposoby działania. Warszawski Risk Hub został stworzony jako część globalnego zespołu do spraw ryzyka kredytowego, obecnie mieszczącego się w Amsterdamie. W Warszawie budujemy następujące zespoły:

 • Data and analytical engineering,
 • Credit Risk Modelling,
 • ALM Modelling,
 • Model Validation.

Jesteśmy nową firmą, ciągle tworzymy nas zespół. Kreujemy naszą rzeczywistość, sami tworząc naszą kulturę organizacyjną i sposób pracy. Naszym zadaniem jest wyznaczenie nowych standardów dla całego Risk Hub’ u.   Zespół walidacji modeli ocenia, czy modele są odpowiednie do zamierzonego zastosowania i są zgodne z polityką wewnętrzną i przepisami zewnętrznymi. Naszym celem jest zwiększenie zrozumienia przez ING ograniczeń i słabości modelu oraz przyczynienie się do ciągłego ulepszania modelu w celu zapewnienia wartości dodanej modeli. Wspólnie z amsterdamskim zespołem będziesz walidował modele stosowane do kapitału regulacyjnego (podejście oparte na wewnętrznym ratingu) i rezerwy na straty kredytowe (MSSF9), obejmujące wszystkie komponenty modeli dla dowolnego typu portfela na całym świecie. Ponadto zespół ma ambicję rozszerzenia zakresu na modele decyzji kredytowych, takie jak modele underwritingowe, ceny kredytów i systemy wczesnego ostrzegania. Stosujemy techniki statystyczne, ulepszone o analizy jakościowe, w celu oceny jakości modeli i właściwego ich wykorzystania przez zainteresowanych interesariuszy. Nasze raporty są przedstawiane kierownictwu wyższego szczebla na poziomie grupy, aby podjąć decyzję o bieżącym użytkowaniu modeli lub zatwierdzaniu nowych modeli. Nasze raporty są również często udostępniane zewnętrznym organom regulacyjnym (EBC), wewnętrznemu i zewnętrznemu audytowi.

Zakres obowiązków

 
50%
  - Tworzenie oceny modeli ryzyka kredytowego
 
30%
  - Tworzenie wysokiej jakości walidacyjnych raportów
 
10%
  - Interakcje z interesariuszami modelowymi
 
10%
  - Stały rozwój i koordynacja

Prosimy o przesłanie CV wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz z podanym numerem referencyjnym /MB/RH/KG7984 w temacie e-maila, za pomocą przycisku:

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Jeżeli w przyszłości, chciałbyś/chciałabyś brać udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez ING Business Shared Services B.V. sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Katowicach, potrzebujemy Twojej dodatkowej zgody:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.”

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji informujemy, że będą one wykorzystywane przez okres 2 lat. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

 

Pozostałe wymagania

 • Pozytywny i konstruktywny sposób myślenia
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne w języku angielskim (poziom B2/C1) 
 • Umiejętność pisania przejrzystych raportów
 • Umiejętność pracy w małych zespołach
 • Samodzielność 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy