mBank S.A.

Specjalista ds. walidacji modeli [rekrutacja prowadzona online]

mBank S.A.O firmie

 • Łódź, łódzkie

 • Ważna jeszcze 11 dni
  do: 21 sie 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Od nas dostaniesz:
  
Kartę
sportową
 Dostęp do wewnętrznego rynku pracy Elastyczny
czas pracy
  
Prywatną opiekę medyczną Dostęp
do kursów
LinkedIn Learning
 Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Specjalista ds. walidacji modeli [rekrutacja prowadzona online]
miejsce pracy: Łódź, nr referencyjny: SPE/43/0720

Dołącz do Zespołu Walidacji i odpowiadaj za obszar modeli ryzyka - weryfikację ich jakości, ocenę pod względem wymagań biznesowych i walidację. Pracuj w naprawdę fajnym zespole, rozwijaj swoje umiejętności analityczne i statystyczne, angażuj się w ciekawe projekty. Zapoznaj się ze szczegółami rekrutacji i spróbuj swoich sił.

 

W Zespole Walidacji w mBanku dajemy Ci możliwość rozwoju w zakresie:

 • analizy i oceny wewnętrznych modeli ryzyka w banku, w obszarze ryzyka kredytowego, ryzyka rynkowego, płynności i stopy procentowej oraz modele wyceny, a także IFRS9
 • udziału w pracach związanych z walidacją modeli wspólnie z pracownikami Commerzbanku w ramach modeli centralnych
 • aktywnego kształtowania metodyki wykorzystywanej w zadaniach walidacji
 • udziału w tworzeniu strategii i polityk Banku w zakresie zarządzania modelami, w tym ryzykiem modeli, zgodnie z wymogami Rekomendacji W KNF

Oczekujemy od Ciebie:

 • doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania ryzykiem, w szczególności w obszarze szeroko rozumianych modeli ryzyka
 • bardzo dobrej znajomości zagadnień związanych z:
  • ryzykiem rynkowym, ryzykiem płynności oraz stopy procentowej, szczególnie w zakresie modelowania
  • regulacjami z zakresu zaawansowanych systemów ratingów wewnętrznych oraz rezerw (Basel II, Basel III, MSSF 9)
  • metodami statystycznymi i probabilistycznymi o modelowania ryzyka
  • regulacjami bankowymi oraz rekomendacjami i uchwał Nadzoru Bankowego
 • wykształcenia wyższego o profilu matematycznym, ekonometrycznym lub statystycznym
 • bardzo dobrej obsługi SAS i SQL
 • swobodnej znajomości języka angielskiego, pozwalającej na komunikację ustną i pisemną w zakresie przygotowywania dokumentacji technicznej oraz kontaktu z anglojęzycznymi współpracownikami
 • analitycznego myślenia i umiejętności jasnego formułowania wniosków i zaleceń
 • chęci do pracy w zespole nastawionym na dzielenie się wiedzą
U nas znajdziesz coś dla siebie!
Chcesz więcej?

mBank ostrzega:
Praca z nami grozi przyjemnością codziennych zadań!
Specjalista ds. walidacji modeli [rekrutacja prowadzona online]Numer ref.: SPE/43/0720

Dołącz do Zespołu Walidacji i odpowiadaj za obszar modeli ryzyka - weryfikację ich jakości, ocenę pod względem wymagań biznesowych i walidację. Pracuj w naprawdę fajnym zespole, rozwijaj swoje umiejętności analityczne i statystyczne, angażuj się w ciekawe projekty. Zapoznaj się ze szczegółami rekrutacji i spróbuj swoich sił.

 

W Zespole Walidacji w mBanku dajemy Ci możliwość rozwoju w zakresie:

 • analizy i oceny wewnętrznych modeli ryzyka w banku, w obszarze ryzyka kredytowego, ryzyka rynkowego, płynności i stopy procentowej oraz modele wyceny, a także IFRS9
 • udziału w pracach związanych z walidacją modeli wspólnie z pracownikami Commerzbanku w ramach modeli centralnych
 • aktywnego kształtowania metodyki wykorzystywanej w zadaniach walidacji
 • udziału w tworzeniu strategii i polityk Banku w zakresie zarządzania modelami, w tym ryzykiem modeli, zgodnie z wymogami Rekomendacji W KNF

Oczekujemy od Ciebie:

 • doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania ryzykiem, w szczególności w obszarze szeroko rozumianych modeli ryzyka
 • bardzo dobrej znajomości zagadnień związanych z:
  • ryzykiem rynkowym, ryzykiem płynności oraz stopy procentowej, szczególnie w zakresie modelowania
  • regulacjami z zakresu zaawansowanych systemów ratingów wewnętrznych oraz rezerw (Basel II, Basel III, MSSF 9)
  • metodami statystycznymi i probabilistycznymi o modelowania ryzyka
  • regulacjami bankowymi oraz rekomendacjami i uchwał Nadzoru Bankowego
 • wykształcenia wyższego o profilu matematycznym, ekonometrycznym lub statystycznym
 • bardzo dobrej obsługi SAS i SQL
 • swobodnej znajomości języka angielskiego, pozwalającej na komunikację ustną i pisemną w zakresie przygotowywania dokumentacji technicznej oraz kontaktu z anglojęzycznymi współpracownikami
 • analitycznego myślenia i umiejętności jasnego formułowania wniosków i zaleceń
 • chęci do pracy w zespole nastawionym na dzielenie się wiedzą

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne