Oferta pracy

Multiplay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowaz siedzibą w Knurowie, adres siedziby: ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000418089, NIP: 9691605577, REGON: 24291725400000,dalej jako „Administrator”, informuje, że: 1. jest administratorem Pana/i danych osobowych. Współadministratorami danych są należące do Grupy Multiplayspółki: G-NET T. Serwatka, W. Rakoniewski spółka jawna z siedzibą w Ornontowicach, adres siedziby: ul. Kolejowa 175, 43-178 Ornontowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656747, NIP: 9691313834, REGON: 277897946;CZARNET K. Szymura, A. Owczarek spółka jawnaz siedzibą w Ornontowicach, adres siedziby: ul. Kolejowa 175, 43-178 Ornontowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000652141, NIP: 6351766819, REGON: 240695045; CITYMEDIA NET spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Opolu, adres siedziby: ul. Oleska 149, 45-231 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000464579, NIP: 7543073231, REGON: 161532195, kapitał zakładowy: 67.000,00 zł i Ekspresowa Komunikacja Cyfrowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Knurowie, adres siedziby: ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434793, NIP: 9691606393, REGON: 243054795, kapitał zakładowy: 200.000,00 zł; 2. w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod adresem pocztowym Multiplay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Knurowie (tj. ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów), telefonicznie pod numerem telefonu +48 32 44 28 018 lub pod adresem e-mail: [email protected] Administrator i współadministratorzy nie powołali Inspektora Ochrony Danych, na podstawie art. 26 ust. 1 RODO uzgodnili jednak, że za kontakt z Państwem w sprawie danych osobowych i za realizację praw osób, których dane dotyczą odpowiada Multiplay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Knurowie. Zasadnicza treść uzgodnień współadministratorów może być na wniosek udostępniona podmiotom, których dane dotyczą; 3. dane osobowe, które zostały nam przez Pana/ią przekazane będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko, w związku z którym przesłane nam zostały dokumenty aplikacyjne, w przypadku zamiaru wykorzystania dokumentów aplikacyjnych na inne stanowisko, zostanie Pan/i poproszona o wyrażenie zgody na takie działanie z naszej strony; 4. dostęp do danych będą miały wyłącznie upoważnieni przez Administratora  pracownicy oraz współadministratorzy. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora innym odbiorcom takim jak podmioty świadczące usługi rekrutacji oraz dostawcy usług i rozwiązań IT dla współadministratorów; 5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w przyszłych rekrutacjach – przez okres 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w związku z którą przesłane zostały dokumenty aplikacyjne i wyrażona została zgoda na wykorzystanie tych danych w przyszłych rekrutacjach; 6. nie zamierza przekazywać Pana/i danych ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane; 7. poprzez wysłanie nam dokumentów aplikacyjnych wyraża Pan/i zgodę na przetwarzanie przez Administratora i współadministratorów danych osobowych zawartych w Pana/i zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby prowadzonej rekrutacji. Zgoda dotyczy przetwarzania danych, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, jako danych które pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Dane wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa Administrator i współadministratorzy przetwarzają na podstawie przepisów prawa.  Udzieloną nam  zgodę może Pan/Pani w każdym momencie cofnąć;  8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że Administrator danych wykaże, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych; 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że naruszono Państwa prawa.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.
MULTIPLAY sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Specjalista ds. Wdrożeń i utrzymania systemów IT

MULTIPLAY sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWAO firmie

5 0008 000 brutto / mies.
 • Knurów

  Knurów, śląskie
 • Ważna jeszcze 7 dni
  do: 19 maj 2021
 • umowa o pracę, kontrakt B2B
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

Do naszego zespołu szukamy pracownika, który pomoże nam wdrażać i rozwijać wewnątrz-firmowe systemy informatyczne. Posiadamy zespół developerów, który tworzy najważniejsze elementy używanych przez nas systemów, ale oczywiście część stosowanego oprogramowania kupujemy od firm zewnętrznych. Mamy grupę administratorów dla których zagadnienia sieci to "bułka z masłem", a na serwerach zainstalują, skonfigurują i będą monitorować każdy niezbędny komponent.

Od osoby na tym stanowisku oczekujemy prowadzenia rozmów z poszczególnymi działami firmy w celu określenia potrzeb, weryfikacji możliwości stosowanych lub nowo wdrażanych systemów informatycznych i prowadzenia rozmów z dostawcami oraz z zespołem developerów i administratorów w celu wyboru i następnie wdrożenia nowego rozwiązania. Osoba na tym stanowisku powinna posiadać niezbędną wiedzę techniczną w celu zainstalowania i zintegrowania oprogramowania z pozostałymi systemami, oczywiście przy wsparciu działów technicznych. Po wdrożeniu pracownik na tym stanowisku będzie odpowiedzialny za dalszy rozwój danego systemu, zbieranie uwag i propozycji co do jego funkcjonowania a następnie ewentualne wdrożenie zmian. Będzie również odpowiedzialny za komunikację z działami technicznymi dostawcy rozwiązania.

Pracownik będzie również odpowiedzialny za konfigurację oprogramowania na zlecenie działów korzystających z danego oprogramowania.

Oczekujemy również wsparcia dla naszych działów handlowych podczas rozmów z klientami biznesowymi, o ile rozmowy dotyczą systemów informatycznych zarządzanych przez osobę na tym stanowisku.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oczekujemy szczerej rozmowy na temat wizji kandydata jak powinny być wdrażane systemy informatyczne oraz jaką rolę uwzględniając umiejętności kandydat może pełnić w całym procesie. Podczas rozmowy przedstawimy przykładowe systemy, które byłyby do wdrożenia w pierwszej kolejności.

Nasze wymagania

 • znajomość Windows Server

 • znajomość Active Directory

 • podstawowa znajomość języka SQL

 • umiejętność pisania prostej dokumentacji

 • zdolność do samodzielnego rozwiązywania problemów.

 • prawo jazdy kat.B

 • język angielski na poziomie komunikatywnym

 • komunikatywność

Mile widziane

 • umiejętność programowania - pisanie skryptów (możliwe różne języki i rozwiązania w zależności od wdrażanego systemu)

 • podstawy linux

 • znajomość programu Postman (umiejętność czytania dokumentacji API i tworzenia zapytań)

 • znajomość dockerów i virtualizacji

 • znajomość ansible

 • znajomość git

To oferujemy

 • stabilność zatrudnienia, jeden z Twoich przyszłych kolegów, pracuje z nami 15 lat, inny 7 lat

 • atmosfera w pracy jest bardzo dobra, bardzo o nią dbamy

 • wyposażona kuchnia z Wielkim ekspresem z przepyszną kawą,

 • dostęp do nowoczesnych technologii (hardware i software),

 • pracę w ambitnym zespole

 • preferujemy pracę w biurze od 8-16, ponieważ lepiej nam się w ten sposób współpracuje

 • przewidujemy elastyczne godziny pracy oraz dni zdalne

 • dużą autonomię w rozwiązywaniu problemów

 • podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne, certyfikacje,

 • ambitne wyzwania i motywujące cele

 • wynagrodzenie proporcjonalne do wiedzy i doświadczenia

 • prywatna opieka medyczna LUXMed

 • dużo miejsc parkingowych

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • możliwość pracy zdalnej

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

 • spotkania integracyjne

MULTIPLAY sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Firma Multiplay jest beneficjentem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na obszarze opolskim oraz operatorem telekomunikacyjnym z ugruntowaną pozycją na rynku, świadczącym dostęp do usług w rejonie woj. śląskiego i opolskiego.

Przewiń do profilu firmy