Oferta pracy

Specjalista ds. Wdrożeń

Sputnik Software Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Sputnik Software Sp. z o.o.

Klinkierowa 7

Poznań

Sputnik Software Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji oprogramowania dla polskiego sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. Działania spółki koncentrują się wokół produkcji własnych rozwiązań, przygotowywaniu oprogramowania na zamówienie klienta oraz transferu najnowszych technologii informatycznych na rodzimy rynek. Współpracujemy z ponad tysiącem klientów instytucjonalnych na terenie całego kraju. Naszą pozycję rynkowego lidera zbudowaliśmy w oparciu o stabilny i stale rozwijający się zespół specjalistów. W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy, poszukujemy pracowników otwartych na nowe wyzwania i zainteresowanych doskonaleniem swoich umiejętności.
 
Zapraszamy Cię do złożenia aplikacji na stanowisko:

Specjalista ds. Wdrożeń

Zakres obowiązków:

 • Szkolenie użytkowników końcowych z oprogramowania wchodzącego w skład Platformy Nowoczesny Urząd
 • Parametryzowanie aplikacji dla klientów
 • Prowadzenie dokumentacji wdrożeniowej
 • Identyfikowanie i analizowanie potrzeb klientów
 • Analizowanie wymagań zawartych w SIWZ/OPZ
 • Prowadzenie prezentacji i rozmów handlowych,
 • Przeprowadzanie testów aplikacji
 • Utrzymywanie dobrych relacji z klientami
 • Współpraca z innymi zespołami w zakresie działania oprogramowania

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie
 • Znajomość systemów operacyjnych rodziny Windows
 • Wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność
 • Rzetelność i zaangażowanie w realizacji powierzonych zadań
 • Otwartość na nowe zagadnienia, chęć poszerzania wiedzy
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz zdolność formułowania wniosków
 • Umiejętność prowadzenia prezentacji oraz nawiązywania i podtrzymywania dobrych relacji z klientami
 • Prawo jazdy kat. B
 • Dyspozycyjność - gotowość częstych do wyjazdów służbowych

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub w wsparciu IT
 • Doświadczenie we wdrażaniu lub administrowaniu systemami informatycznymi
 • Znajomość zasad postępowania administracyjnego
 • Znajomość funkcjonowania Jednostek Samorządu Terytorialnego
 • Znajomość zasad i przepisów ustalających sposób postępowania z dokumentami, które wpływają do urzędu lub jednostek organizacyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki współpracy
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę w świetnie zorganizowanym zespole
 • Dobrą atmosferę w pracy i po pracy

CV prosimy przesyłać klikając w przycisk Aplikuj teraz znajdujący się na dole ogłoszenia.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w CV lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu rekrutacyjnym, w celu ułatwienia kontaktu ze mną oraz w celu przygotowania dokumentów związanych z zatrudnieniem”.
 
Informacje o administratorze danych osobowych w związku z udziałem kandydata w procesie rekrutacji w spółce Sputnik Software sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016, dalej zwanego „Rozporządzeniem”) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie spółka Sputnik Software spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Klinkierowa 7, 60-104 Poznań, KRS numer 0000204111 (dalej zwana „Administratorem”).

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystane przez Administratora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, wydania skierowania na badania lekarskie wstępne wymagane przepisami prawa oraz przygotowaniu dokumentów zatrudnieniowych, w szczególności umowy o pracę.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy prawa art. 22 1 §1 Kodeksu pracy. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych udostępnionych w postaci danych do kontaktu w pkt 7-8 jest Pani/Pana zgoda.
 
Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana na potrzeby postępowania rekrutacyjnego będą udostępniane jedynie osobom bezpośrednio zaangażowanym u Administratora w proces rekrutacji oraz osobom z komórki kadrowej.

Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą w dyspozycji Administratora przez okres 3 miesięcy, po czym zostaną trwale usunięte, chyba że dojdzie do zawarcia z Panią/Panem stosunku pracy. W tym przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem.

Dodatkowo Pani/Pan zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych osobowych dla celów związanych z zatrudnieniem.
 
W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy Rozporządzenia.

Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest dobrowolne, jednakże brak przekazania Administratorowi Pani/Pana danych osobowych spowoduje, że Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.
 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy