Oferta pracy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”) z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa. W BGK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: [email protected]

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w BGK. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • uzasadnionego interesu BGK (zatrudnianie pracowników),
 • w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu pracy,
 • na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach (w przypadku gdy została wyrażona).

Jednocześnie informujemy, że:

 • udzielenie zgody jest dobrowolne,
 • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy przesyłać na adres: [email protected]
 • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
 • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Aplikując (klikając przycisk „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (00-955) przy Al. Jerozolimskich 7.

Jednocześnie oświadcza Pani/Pan, że:

 • został/a Pan/i poinformowany/na o prawie do wycofania zgody w każdym momencie,
 • otrzymał/a Pan/i informację o sposobie przetwarzania danych kandydatów przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy, jest dobrowolne i aplikując wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Specjalista ds. Weryfikacji Wartości Zabezpieczeń

Bank Gospodarstwa KrajowegoO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Bank Gospodarstwa Krajowego

al. Jerozolimskie 7

Warszawa

top
BGK to państwowy bank rozwoju - centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Dzięki naszej unikalnej roli we wspieraniu wzrostu ekonomicznego Polski, oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w jedynej takiej organizacji w Polsce, pobudzającej przedsiębiorczość i podnoszącej jakość życia Polaków. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w  rozwijającym się i nowoczesnym banku z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych.
Specjalista ds. Weryfikacji Wartości Zabezpieczeń
Miejsce pracy: Warszawa

Odpowiedzialność i zadania:

 • Sporządzanie raportów z weryfikacji wartości nieruchomości, w tym komercyjnych, komunalnych i przemysłowych
 • Prowadzenie rejestru zabezpieczeń, kontrola nad prawidłowością i kompletnością danych gromadzonych w bazie zabezpieczeń kredytowych
 • Weryfikacja i wycena wartości nieruchomości przyjmowanych na zabezpieczenie transakcji kredytowych banku
 • Udział w projektach i inicjatywach komórki organizacyjnej, w tym tworzenie regulacji wewnętrznych związanych z wyceną zabezpieczeń

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość, finanse, bankowość, budownictwo
 • Praca na analogicznym stanowisku lub o zbliżonym zakresie zadań w obszarze bankowości, weryfikacji lub/i wycen nieruchomości komercyjnych i przemysłowych (nie mniej niż 1,5 roku)
 • Dobra znajomość zagadnień z obszaru: wyceny nieruchomości, analizy rynku nieruchomości, oceny projektów inwestycyjnych
 • Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego (warunek konieczny)
 • Dobra znajomość oprogramowania: MS Word, MS Excel, MS Outlook
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Samodzielność w realizacji zadań przypisanych do stanowiska
 • Dobra komunikatywność i współpraca w zespole
 • Umiejętność zarządzania czasem pracy w prowadzeniu wielu zadań jednocześnie
 • Umiejętność pracy pod presją terminu

U nas możesz liczyć na:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny oraz Świadczenie z ZFŚS
 • Atrakcyjny system wynagradzania i premiowy
 • Opieka medyczna Lux Med
 • Karta MultiSport
 • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna
 • Doskonała lokalizacja biura (centrum)
 • Płatny Program Poleceń Pracowników
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, biegi, narciarstwo, rowery, żeglarstwo, taniec
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację
 • Owocowe dni

Prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami
BGK to państwowy bank rozwoju - centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Dzięki naszej unikalnej roli we wspieraniu wzrostu ekonomicznego Polski, oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w jedynej takiej organizacji w Polsce, pobudzającej przedsiębiorczość i podnoszącej jakość życia Polaków. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w  rozwijającym się i nowoczesnym banku z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych.
Specjalista ds. Weryfikacji Wartości Zabezpieczeń

Odpowiedzialność i zadania:

 • Sporządzanie raportów z weryfikacji wartości nieruchomości, w tym komercyjnych, komunalnych i przemysłowych
 • Prowadzenie rejestru zabezpieczeń, kontrola nad prawidłowością i kompletnością danych gromadzonych w bazie zabezpieczeń kredytowych
 • Weryfikacja i wycena wartości nieruchomości przyjmowanych na zabezpieczenie transakcji kredytowych banku
 • Udział w projektach i inicjatywach komórki organizacyjnej, w tym tworzenie regulacji wewnętrznych związanych z wyceną zabezpieczeń

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość, finanse, bankowość, budownictwo
 • Praca na analogicznym stanowisku lub o zbliżonym zakresie zadań w obszarze bankowości, weryfikacji lub/i wycen nieruchomości komercyjnych i przemysłowych (nie mniej niż 1,5 roku)
 • Dobra znajomość zagadnień z obszaru: wyceny nieruchomości, analizy rynku nieruchomości, oceny projektów inwestycyjnych
 • Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego (warunek konieczny)
 • Dobra znajomość oprogramowania: MS Word, MS Excel, MS Outlook
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Samodzielność w realizacji zadań przypisanych do stanowiska
 • Dobra komunikatywność i współpraca w zespole
 • Umiejętność zarządzania czasem pracy w prowadzeniu wielu zadań jednocześnie
 • Umiejętność pracy pod presją terminu

U nas możesz liczyć na:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny oraz Świadczenie z ZFŚS
 • Atrakcyjny system wynagradzania i premiowy
 • Opieka medyczna Lux Med
 • Karta MultiSport
 • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna
 • Doskonała lokalizacja biura (centrum)
 • Płatny Program Poleceń Pracowników
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, biegi, narciarstwo, rowery, żeglarstwo, taniec
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację
 • Owocowe dni

Prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

Ogłoszenie archiwalne