Ta oferta pracy jest nieaktualna od 11 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Windykacji – Agent Terenowy (Etat)

 • podlaskie
 • Specjalista
 • Pełny etat
 • 2019-08-06

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso od lat należy do ścisłej czołówki firm zarządzających wierzytelnościami na rynkach finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Tę pozycję wypracowaliśmy i utrzymujemy profesjonalizmem połączonym z fachowym doradztwem. W zakresie swojej działalności współpracujemy z czołowymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz podmiotami świadczącymi usługi telekomunikacyjne. Naszym największym kapitałem jest Zespół! Nasi pracownicy, to osoby z różnorodnymi kompetencjami, umiejętnościami i pasjami, to dzięki nim tak dynamicznie się rozwijamy, realizujemy naszą strategię, osiągamy założone cele.

  Spółka obecnie poszukuje pracownika na stanowisko:

  Specjalista ds. Windykacji – Agent Terenowy (Etat)

  Opis stanowiska:

  • Podejmowanie czynności windykacyjnych w terenie
  • Prowadzenie negocjacji z dłużnikami oraz windykacja zaległych płatności
  • Dbanie o terminową realizację powierzonych zadań
  • Terminowe sporządzanie raportów windykacyjnych

  Wymagania:

  • Umiejętność pozyskiwania i wykorzystywania informacji
  • Obsługa komputera w stopniu umożliwiającym sprawną wymianę informacji
  • Dyspozycyjność i chęć pracy w terenie
  • Niekaralność
  • Prawo jazdy kat. B
  • Minimum roczne doświadczenie w windykacji (preferowana windykacja terenowa)

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Niezbędne narzędzia: samochód, tablet, drukarka, telefon
  • Wynagrodzenie podstawowe + premia
  • Pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji
  • Pracę z doświadczonym i profesjonalnym zespołem współpracowników
  • Podnoszenie kwalifikacji w ramach systemu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych
  • Prywatny pakiet medyczny, grupowe ubezpieczenia na życie, karta MultiSport
  • Osoby zainteresowane podjęciem współpracy na podstawie umowy B2B również zapraszamy do aplikowania

  Prosimy o przesyłanie CV klikając przycisk APLIKUJ

  Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Informujemy, że skontaktujemy się z tylko z wybranymi kandydatami.

  Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez

  Kredyt Inkaso S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

   

  Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”), informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”) jest Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa.
  1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych powołanego przez Administratora są następujące: Maciej Bartkowski [adres e-mail: [email protected]].
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  a)realizacji procesu rekrutacyjnego (w tym aby umożliwić Pracodawcy skontaktowanie się z Panią/Panem w celu zorganizowania spotkania, porównać oferty przedstawione przez poszczególnych kandydatów oraz poinformować Panią/Pana o wynikach procesu rekrutacyjnego), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO;
  b)dla celów obsługi ewentualnych roszczeń, jakie Pani/Pan może kierować względem Administratora, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Pracodawcy, tj. na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  c)dla celów realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, w sytuacji wyrażenia przez Panią/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  1. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają przetwarzaniu, jest następujący: imię, nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Pana/Panią dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane, podane za Pani/Pana zgodą w CV lub liście motywacyjnym.
  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a)Legal Process Administration sp. z o.o., świadcząca obsługę informatyczną pozostałych podmiotów z Grupy Kredyt Inkaso;
  b)Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i spółka spółka komandytowa;
  c)podmioty świadczące obsługę biurową na rzecz Administratora (w tym w zakresie niszczenia dokumentów).
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  - w celu obsługi procesu rekrutacyjnego: do chwili jego zakończenia; po zakończeniu procesu rekrutacyjnego Pani/Pana CV i list motywacyjny, o ile zostały dostarczone, zostaną zniszczone;
   
  - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, będziemy przechowali Pani/Pana CV i list motywacyjny przez okres 1 roku;
   
  - dla celów obsługi ewentualnych roszczeń: do chwili przedawnienia roszczeń, jakie Pani/Pan może kierować względem Administratora.
  1. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (punkt 3), z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją. W takim przypadku nastąpi zaprzestanie przetwarzania Pana/Pani danych w tych celach, chyba Administrator będzie mógł wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  1. Przysługuje również Pani/Pana prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, drogą pisemną - na adres: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub drogą elektroniczną - na adres: [email protected] Wykonanie takiego prawa nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Cofnięcie zgody spowoduje, że Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV lub liście motywacyjnym nie będą uwzględnione w toku procesu rekrutacyjnego, co może mieć wpływ na wynik tego procesu (spowodować, że nie otrzyma Pani/Pan oferty pracy).
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza UE, ani do organizacji międzynarodowej.
  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu Pani/Pana uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym lub przyszłych procesach rekrutacyjnych. Odmowa podania tych danych osobowych może uniemożliwić Pani/Pana udział w bieżącym procesie rekrutacyjnym lub w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
  1. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.