Specjalista ds. Windykacji - Agent Terenowy

 • podlaskie
 • Specjalista
 • 03.06.2019
 • Ważna jeszcze 7 dni (do 03.07.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso od lat należy do ścisłej czołówki firm zarządzających wierzytelnościami na rynkach finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Tę pozycję wypracowaliśmy i utrzymujemy profesjonalizmem połączonym z fachowym doradztwem. W zakresie swojej działalności współpracujemy z czołowymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz podmiotami świadczącymi usługi telekomunikacyjne. Naszym największym kapitałem jest Zespół! Nasi pracownicy, to osoby z różnorodnymi kompetencjami, umiejętnościami i pasjami, to dzięki nim tak dynamicznie się rozwijamy, realizujemy naszą strategię, osiągamy założone cele.

  Spółka obecnie poszukuje pracownika na stanowisko:

  Specjalista ds. Windykacji - Agent Terenowy

  na niżej wymienionych terenach:

  Woj. dolnośląskie/ Powiat: trzebnicki, Wrocław
  Woj. łódzkie/ Powiaty: skierniewicki, piotrkowski, bełchatowski, sieradzki, koniński, łowicki, łódzki
  Woj. mazowieckie/ Powiaty: siedlecki, radomski, ciechanowski, Warszawa
  Woj. pomorskie/Powiaty: pucki, wejherowski, lęborski, słupski, Gdańsk, chojnicki
  Woj. małopolskie/ Powiat: tatrzański i okolice
  Woj. wielkopolskie /Powiaty: ostrowski, kaliski, pilski
  Woj. świętokrzyskie/ Powiaty: jędrzejowski, buski, włoszczowski, konecki
  Woj. kujawsko-pomorskie/ Powiaty: inowrocławski ,toruński
  Woj. śląskie/ Powiat: tarnogórski, Gliwice, Częstochowa, Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Zabrze
  Woj. podlaskie
  Woj. zachodniopomorskie
   

  Opis stanowiska:

  • podejmowanie czynności windykacyjnych w terenie
  • prowadzenie negocjacji z dłużnikami oraz windykacja zaległych płatności
  • dbanie o terminową realizację powierzonych zadań
  • terminowe sporządzanie raportów windykacyjnych

  Wymagania:

  • umiejętność pozyskiwania i wykorzystywania informacji
  • wysoka kultura osobista
  • obsługa komputera w stopniu umożliwiającym sprawną wymianę informacji
  • dyspozycyjność i chęć pracy w terenie
  • niekaralność
  • dysponowanie środkiem transportu
  • mile widziane doświadczenie w windykacji lub organach ścigania
  • prowadzona działalność gospodarcza lub chęć jej założenia

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o współpracy
  • atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne - adekwatne do efektów pracy
  • dodatkowe wynagrodzenie za poczynione dodatkowe ustalenia
  • interesujący system konkursów i nagród zależnych od wyników pracy
  • pracę z doświadczonym i profesjonalnym zespołem ludzi
  • podnoszenie kwalifikacji w ramach systemu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych

  Prosimy o przesyłanie CV klikając przycisk APLIKUJ

  Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Informujemy, że skontaktujemy się z tylko z wybranymi kandydatami.

  Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez

  Kredyt Inkaso S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

   

  Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”), informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”) jest Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa.
  1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych powołanego przez Administratora są następujące: Maciej Bartkowski [adres e-mail: [email protected]].
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  a)realizacji procesu rekrutacyjnego (w tym aby umożliwić Pracodawcy skontaktowanie się z Panią/Panem w celu zorganizowania spotkania, porównać oferty przedstawione przez poszczególnych kandydatów oraz poinformować Panią/Pana o wynikach procesu rekrutacyjnego), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO;
  b)dla celów obsługi ewentualnych roszczeń, jakie Pani/Pan może kierować względem Administratora, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Pracodawcy, tj. na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  c)dla celów realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, w sytuacji wyrażenia przez Panią/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  1. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają przetwarzaniu, jest następujący: imię, nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Pana/Panią dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane, podane za Pani/Pana zgodą w CV lub liście motywacyjnym.
  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a)Legal Process Administration sp. z o.o., świadcząca obsługę informatyczną pozostałych podmiotów z Grupy Kredyt Inkaso;
  b)Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i spółka spółka komandytowa;
  c)podmioty świadczące obsługę biurową na rzecz Administratora (w tym w zakresie niszczenia dokumentów).
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  - w celu obsługi procesu rekrutacyjnego: do chwili jego zakończenia; po zakończeniu procesu rekrutacyjnego Pani/Pana CV i list motywacyjny, o ile zostały dostarczone, zostaną zniszczone;
   
  - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, będziemy przechowali Pani/Pana CV i list motywacyjny przez okres 1 roku;
   
  - dla celów obsługi ewentualnych roszczeń: do chwili przedawnienia roszczeń, jakie Pani/Pan może kierować względem Administratora.
  1. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (punkt 3), z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją. W takim przypadku nastąpi zaprzestanie przetwarzania Pana/Pani danych w tych celach, chyba Administrator będzie mógł wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  1. Przysługuje również Pani/Pana prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, drogą pisemną - na adres: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub drogą elektroniczną - na adres: [email protected] Wykonanie takiego prawa nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Cofnięcie zgody spowoduje, że Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV lub liście motywacyjnym nie będą uwzględnione w toku procesu rekrutacyjnego, co może mieć wpływ na wynik tego procesu (spowodować, że nie otrzyma Pani/Pan oferty pracy).
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza UE, ani do organizacji międzynarodowej.
  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu Pani/Pana uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym lub przyszłych procesach rekrutacyjnych. Odmowa podania tych danych osobowych może uniemożliwić Pani/Pana udział w bieżącym procesie rekrutacyjnym lub w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
  1. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.