Oferta pracy

Specjalista ds. windykacji należności

Polski Holding Nieruchomości S.A.O firmie

Polski Holding Nieruchomości S.A.

al. Jana Pawła II 12

Warszawa

Spółka Polski Holding Nieruchomości S.A., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości, zajmująca się wynajmem powierzchni biurowych oraz obrotem
nieruchomościami poszukuje osoby na stanowisko:
Specjalista ds. windykacji należności
Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki: 

 • Prowadzenie spraw z zakresu windykacji należności
 • Monitoring należności (kontakt telefoniczny i mailowy z dłużnikami)
 • Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia procesów sądowych z dłużnikami
 • Współpraca z kancelariami prawnymi w sprawie windykacji sądowej należności
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi czynności windykacyjne
 • Współpraca z kancelariami komorniczymi i sądami w prowadzonych sprawach związanych z windykacją należności
 • Kontrola poprawności odpisów należności
 • Analiza ściągalności należności i spisywanie nieściągalnych
 • Raportowanie na temat należności
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie raportów handlowych o nowych kontrahentach

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse, rachunkowość, prawo)
 • Doświadczenie w zakresie windykacji (minimum 2 lata)
 • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Windows, w szczególności Excel
 • Znajomość języka angielskiego
 • Predyspozycje merytoryczne (umiejętność analizy, wyciągania wniosków) oraz osobowościowe (dokładność, terminowość, umiejętność pracy w warunkach stresu)

Oferujemy: 

 • pracę w stabilnej firmie z osobami o dużym doświadczeniu zawodowym
 • przyjazną atmosferę pracy ukierunkowaną na podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowy
 • stabilne warunki zatrudnienia i dodatkowe benefity pracownicze
Kandydaci spełniający powyższe wymagania i zainteresowani współpracą,
proszeni są o przesłanie swoich aplikacji (CV) do dnia 29 listopada br. za pomocą przycisku:
Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
tylko z wybranymi kandydatami.
 

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, tel. 48 (22) 850 91 00, [email protected], dalej „Pracodawca”. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w związku z uczestnictwem w rekrutacji. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

1) do zakończenia procesu rekrutacji (oraz przez okres 6 miesięcy) w związku z którym aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2) do 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji w przypadku, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:

1) Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).
2) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3) Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednakże odmowa spowoduje niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
4) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt w zakresie realizacji Pani/Pana praw - e-mail: [email protected]
5)  Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o załączenie w aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Polski Holding Nieruchomości S.A. al. Jana Pawła II 12, 00-124 w Warszawie może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu:

[_] przeprowadzenia procesu rekrutacji                                   [_] na potrzeby przyszłych rekrutacji                 
                    

Zostałam/em poinformowana/ny, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie oświadczam, że mam świadomość, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach jest dobrowolne.”

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy