Ta oferta pracy jest nieaktualna od 278 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Windykacji SME i działalności gospodarczych

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-06-15

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  W związku z planowanym rozwojem struktur w Naszej firmie, zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko:
  Specjalista ds. Windykacji SME i działalności gospodarczych
  Miejsce pracy: Warszawa


  Do kluczowych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

  • telefoniczne nawiązywanie kontaktu z klientami w celu ustalenia spłaty zobowiązania
  • ustalanie i monitorowanie harmonogramów spłat
  • pozyskiwanie oraz aktualizacja informacji o klientach

  Od kandydatów oczekujemy:

  • bardzo dobrze rozwiniętych zdolności negocjacyjnych
  • umiejętności prowadzenia rozmów z trudnymi klientami
  • wysokiej kultury osobistej
  • dążenia do osiągnięcia wyznaczonych celów
  • odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu
  • poprawnej dykcji
  • preferowane 2-letnie doświadczenie

  Chcemy Ci zaoferować:

  • umowę o pracę na cały etat
  • atrakcyjny system premiowy
  • pakiet opieki medycznej
  • miłą i partnerską atmosferę w zespole
  • możliwość rozwoju
  • program  inicjatyw pracowniczych m.in. integracja, owocowe czwartki, konkursy, szkolenia, drużyna piłki nożnej
  • system kafeteryjny MyBenefit, dający możliwość elastycznego wykorzystania środków m.in.: kartę Multisport, bilety do kina i inne zakupy
  APLIKACJE ZAWIERAJĄCE CV PROSIMY KIEROWAĆ
  POPRZEZ PRZYCISK APLIKUJ.
  aplikuj

  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PRA Group Kancelaria Radców Prawnych Wróblewski i Wspólnicy S.K.A. oraz PRA Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa  danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.


  Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje, które zostaną przesłane.
  bottom

  „Informacja o polityce prywatności” dla kandydatów na pracowników PRA na mocy art. 13 RODO

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób indywidualnych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych uchylającym dyrektywę 95/46/WE (dalej zwaną „RODO”), PRA Group Kancelaria Radców Prawnych Wróblewski i Wspólnicy S.K.A. informuje, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: PRA Group Kancelaria Radców Prawnych Wróblewski i Wspólnicy S.K.A. oraz PRA Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa (dalej zwany „my”, „nasz” i „nas”)
  2. Punkt kontaktu w sprawie kwestii dotyczących ochrony danych:
   1. PRA Group Kancelaria Radców Prawnych Wróblewski i Wspólnicy S.K.A. ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa
   2. [email protected]
   3. +48(22)2766600
  3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:
   1. Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
   2. Naszą podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.
   3. Niepodanie całości lub części danych osobowych może uniemożliwić skuteczne przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego PRA Group Kancelaria Radców Prawnych Wróblewski i Wspólnicy S.K.A.
  4. Odbiorcy danych
   1. W powyższych celach możemy przekazać Twoje dane osobowe do wszystkich powiązanych podmiotów stowarzyszonych z grupy spółek PRA Group w tym również poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą przekazania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy w sprawie adekwatności ochrony lub programu "Tarcza Prywatności" lub wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych. Masz prawo uzyskania od nas kopii wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych.
  1. Przechowywanie danych

  Twoje dane osobowe przechowywane są przez:

  a)        okres trwania niniejszej rekrutacji tj. do czasu zamknięcia procesu rekrutacyjnego, lecz nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

  b)        w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przed okres 12 miesięcy.

  1. Twoje prawa

  Informujemy również, że z zastrzeżeniem dalszych zobowiązań prawnych, masz następujące prawa:

  è  Dostęp do swoich danych osobowych – art. 15 RODO;

  è  Prawo do sprostowania swoich danych osobowych – art. 16 RODO;

  è  Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) – art. 17 RODO;

  è  Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO;

  è  Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO;

  è  Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO;

  è  Prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – art. 22 RODO;

  Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego:

  Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane są nielegalnie, masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Nazwa i adres właściwego organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, [email protected]

  Prawo do wycofania zgody:

  W przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wydanej nam w jednym bądź w kilku konkretnych celach, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, pod warunkiem że nie wpłynie to na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę, skontaktuj się z nami drogą mailową: [email protected]

  1. Proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji

  Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w jakimkolwiek zakresie.

  1. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:

  PRA Group Kancelaria Radców Prawnych Wróblewski i Wspólnicy S.K.A. ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa

  tel. +48(22)2766600

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.