Specjalista ds. Windykacji Terenowej

 • Giżycko, warmińsko-mazurskie
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 20.08.2019
 • Ważna jeszcze 4 dni (do 19.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Firma Cross Finance, świadcząca kompleksowe usługi w zakresie obrotu wierzytelnościami, w związku z dynamicznym rozwojem prowadzi proces rekrutacyjny na stanowisko:

  Specjalista ds. Windykacji Terenowej
  Region: woj. Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie/Giżycko, Augustów

  Wymagania:

  • Doświadczenie w obszarze windykacji bezpośredniej – minimum 2 letnie (warunek konieczny!)
  • Wysoko rozwinięte zdolności negocjacyjne, analityczne i interpersonalne
  • Umiejętność radzenia sobie z trudnymi klientami
  • Bardzo dobra organizacja pracy
  • Wysoka kultura osobista
  • Wykształcenie min. średnie

  Zakres obowiązków:

  • Efektywna windykacja i prowadzenie negocjacji związanych z dochodzeniem spłaty należności
  • Analiza i ocena aktualnej sytuacji finansowej dłużników
  • Zarządzanie powierzonym portfelem klientów
  • Realizacja wyznaczonych celów i utrzymywanie wysokiego poziomu jakości pracy
  • Raportowanie wyników działań w systemie informatycznym
  • Regularne monitorowanie ustalonych płatności

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę
  • Prywatną opiekę medyczną oraz możliwość uczestnictwa w programie sportowym
  • Atrakcyjne wynagrodzenie i system motywacyjny
  • Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole profesjonalistów
  • Samodzielność w działaniu i możliwość wdrażania własnych rozwiązań
  • W pełni wyposażone stanowisko pracy (samochód służbowy, tablet, telefon komórkowy)

  Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV poprzez przycisk Aplikuj.
  Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na podany w ogłoszeniu adres email. W CV należy umieścić następujące oświadczenie:
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cross Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-350) przy ul. Chłopskiej 53 moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych oraz podczas ewentualnej rozmowy rekrutacyjnej dla celów realizacji obecnego procesu rekrutacji.


  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cross Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-350) przy ul. Chłopskiej 53 moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych oraz podczas ewentualnej rozmowy rekrutacyjnej dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych Cross Finance Sp. z o.o.

  W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected] obowiązku informacyjnego.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO ) informuję, że: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Cross Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-350) przy ul. Chłopskiej 53. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora., można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail [email protected] lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z: a/ przeprowadzeniem procesu rekrutacji podstawą prawną są przepisy Kodeksu Pracy oraz zgoda w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, b/przeprowadzeniem przyszłych procesów rekrutacji podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania zgody przez Pana/Panią. Obowiązkowe podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w Kodeksie Pracy , niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji . Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości udziału Pana/Pani w procesie rekrutacji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, a także w przypadkach przewidzianych przepisami RODO - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane nie będą przekazywane przez Administratora odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania ich od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można następnie przesłać innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.