Ta oferta pracy jest nieaktualna od 176 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Windykacji Terenowej

 • kujawsko-pomorskie
 • Specjalista
 • 25.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Firma CROSS FINANCE, świadcząca kompleksowe usługi w zakresie obrotu wierzytelnościami, w związku z dynamicznym rozwojem prowadzi proces rekrutacyjny na stanowisko:

  Specjalista ds. Windykacji Terenowej
  Teren: cała Polska

  Jeżeli chcesz:

  • pracować w Firmie umożliwiającej Ci elastyczny czas pracy i samodzielność w zarządzaniu zadaniami
  • rozwijać się z nami w zakresie windykacji terenowej

  I:

  • lubisz pracę z ludźmi
  • potrafisz negocjować
  • posiadasz prawo jazdy kategorii B oraz własny samochód

  Ta praca jest dla Ciebie

  Oferujemy Ci:

  • współpracę w ramach działalności gospodarczej / umowy o pracę
  • interesujące zlecenia na powierzonym do obsługi terenie
  • nowatorski i intuicyjny system mobilny do obsługi spraw
  • wsparcie kolegów i koleżanek z Zespołu Call Center
  • wynagrodzenie zależne od efektów pracy


  Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV poprzez przycisk Aplikuj.

  W  CV  należy umieścić  następujące oświadczenie:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cross Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-350)  przy ul. Chłopskiej 53  moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych oraz podczas ewentualnej rozmowy rekrutacyjnej   dla celów realizacji obecnego procesu rekrutacji”
   
  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:
   
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cross Finance sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-350)  przy ul. Chłopskiej 53  moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych oraz podczas ewentualnej rozmowy rekrutacyjnej   dla celów przyszłych procesów  rekrutacyjnych Crosss Finance Sp. z o.o.
   
  W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]
   
  Klauzula obowiązku informacyjnego
   
   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako : RODO ) informuję, że:
   
  Administratorem  Pana/Pani danych osobowych jest Cross Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-350) przy ul. Chłopskiej 53.
   
  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora., można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail [email protected] lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych „
  Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z ;
   
  a/ przeprowadzeniem procesu rekrutacji – podstawą prawną są przepisy Kodeksu Pracy oraz zgoda – w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu Pracy,
  b/przeprowadzeniem  przyszłych procesów rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. 
   
   
  Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania zgody  przez Pana/Panią .
   
  Obowiązkowe podanie danych osobowych  jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w Kodeksie Pracy niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji . Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości udziału Pana/Pani w procesie rekrutacji .
   
  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, a także – w przypadkach przewidzianych przepisami RODO - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).
   
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   
  Dane nie będą przekazywane przez Administratora odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
   
  W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody– Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania ich od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można następnie  przesłać innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.