Oferta pracy

Specjalista ds. windykacji

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJO firmie

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Leona Kruczkowskiego 2

Warszawa

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Polski Instytut Sztuki Filmowej powstał w 2005 roku na mocy uchwalonej przez parlament ustawy o kinematografii.

Do głównych zadań Instytutu należy wspieranie rozwoju polskiej kinematografii poprzez dofinansowanie realizacji projektów filmowych na wszystkich etapach: scenariusza, developmentu i produkcji filmu. PISF wspiera również promocję polskiej twórczości filmowej w kraju i za granicą. Współfinansuje organizację festiwali, przeglądów, retrospektyw, a także kampanie promocyjne najlepszych polskich filmów. Instytut przeznacza znaczne środki na edukację i upowszechnianie kultury filmowej, oraz na modernizację infrastruktury kinowej, doskonalenie zawodowe filmowców i działalność Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

Specjalista ds. windykacji

Opis stanowiska:

 • Monitorowanie rynku podmiotów zobowiązanych do wpłat pod kątem uchylania się od obowiązku rejestracji.
 • Monitorowanie zaległości w płatnościach oraz utrzymywanie kontaktu telefonicznego i mailowego z podmiotami zobowiązanymi do wpłat.
 • Wyjaśnianie przyczyn opóźnień w regulowaniu wierzytelności oraz ustalanie warunków spłat zaległości.
 • Negocjowanie spłaty zadłużeń.
 • Przygotowanie wezwań do zapłaty.
 • Przygotowanie decyzji i postanowień w trybie ordynacji podatkowej,
 • Stała współpraca z Działem Prawnym.
 • Kompleksowe przygotowanie materiałów do windykacji sądowej.

Wymagania:

 • Minimum 3-letnie doświadczenie w windykacji.
 • Wykształcenie wyższe, kierunki preferowane: prawo, ekonomia, finanse.
 • Biegła znajomość przepisów ordynacji podatkowej.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w prestiżowej instytucji publicznej odpowiedzialnej za polską kinematografię.
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji.
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Przyjazną atmosferę w pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Instytut Sztuki Filmowej z siedzibą w Warszawie  przy ul. Leona  Kruczkowskiego 2. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy