Ta oferta pracy jest nieaktualna od 26 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Windykacji

 • Wrocław, dolnośląskie
 • Specjalista
 • 2019-07-24

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Jesteśmy kancelarią prawną stworzoną przez zespół prawników wyróżniający się gruntowną wiedzą prawniczą, zaangażowaniem oraz dbałością o relacje z naszymi klientami.

  Staramy się dopasować do oczekiwań rynku, zatrudniając ekspertów z różnych dziedzin prawa, zarządzania oraz ekonomii. 

  W chwili obecnej poszukujemy do pracy:

  Specjalista ds. Windykacji
  Miejsce pracy: Wrocław

  Twoja praca będzie polegać na:

  • telefonicznym kontakcie z Klientami
  • doradzanie Klientom najlepszych rozwiązań dotyczących ich zobowiązań
  • prowadzenie negocjacji na etapie polubownym
  • realizacja zadań własnych oraz zespołowych
  • realizacji standardów jakości

  Czego wymagamy:

  • wykształcenia min. średniego
  • wysokiej kultury osobistej
  • dobrej dykcji i łatwości formułowania myśli
  • doświadczenie w pracy na Call Center będzie dodatkowym atutem

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • elastyczny czas pracy
  • umiejętności negocjacyjne przydatne również w życiu codziennym
  • szkolenia wdrożeniowe
  • ciekawe perspektywy dalszego rozwoju w ramach dużej grupy kapitałowej
  • bogaty pakiet socjalny m.in. Karta Multisport

  Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

  Prosimy do dołączenie jednej z czterech klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych stosownie do Państwa wyboru oraz treści dokumentów aplikacyjnych:

  Klauzula zgody dla kandydatów do pracy na jednorazową rekrutację
  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Windykacji  prowadzonych przez lub na rzecz „Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego" Spółka Komandytowa ul. Objazdowa 50, Wrocław 54-513 NIP: 8992522495, REGON: 933041212, KRS 0000219618.
   
  Klauzula zgody dla kandydatów do pracy na wielokrotną rekrutację
  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Windykacji   oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez lub na rzecz „Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego" Spółka Komandytowa ul. Objazdowa 50, Wrocław 54-513 NIP: 8992522495, REGON: 933041212, KRS 0000219618.
   
  Klauzula zgody na przetwarzanie danych wrażliwych dla kandydatów do pracy na jednorazową rekrutację
  Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnych kategorii dla potrzeb aktualnej na stanowisko Specjalista ds. Windykacji  prowadzonych przez lub na rzecz „Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego" Spółka Komandytowa ul. Objazdowa 50, Wrocław 54-513 NIP: 8992522495, REGON: 933041212, KRS 0000219618.

  Klauzula zgody na przetwarzanie danych wrażliwych dla kandydatów do pracy na wielokrotną rekrutację
   
  Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnych kategorii dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Windykacji i przyszłych prowadzonych przez lub na rzecz „Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego" Spółka Komandytowa ul. Objazdowa 50, Wrocław 54-513 NIP: 8992522495, REGON: 933041212, KRS 0000219618.
   
  Klauzula informacyjna dla celów rekrutacyjnych
   
  Administrator

  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest „Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego" Spółka Komandytowa ul. Objazdowa 50, Wrocław 54-513 NIP: 8992522495, REGON: 933041212, KRS 0000219618 jako pracodawca.

  Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Jeżeli zadania na stanowisku, na które Państwo aplikują będą wykonywane w oparciu o umowę cywilnoprawną, to podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda1.
  Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
  2 Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
  3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy Administratora. Odbiorcami danych mogą być także Koksztys Windykacja Sp. z o.o. ul. Objazdowa 50, 54-413 Wrocław, KRS 0000607307; REGON 363947244; NIP 8952074748.

  Okres przechowywania danych

  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 24 miesiące.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Mają Państwo prawo do:
  1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4)      prawo do usunięcia danych osobowych;
  5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.