Ta oferta pracy jest nieaktualna od 166 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Wolontariatu

 • Łódź, łódzkie
 • Specjalista
 • 02.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  SPECJALISTA DS. WOLONTARIATU

  Miejsce pracy: Łódź
  KR/JiM/01-01/19
  FUNDACJA JiM
  Fundacja JiM tworzy lepszy świat dla osób z autyzmem. Walczy o zwiększenie dostępu do bezpłatnej diagnozy i terapii autyzmu w Polsce. O podniesienie jakości życia osób z autyzmem od chwili diagnozy do dorosłości. Podnosi świadomość autyzmu, by zwiększyć akceptację dla osób ze spektrum w społeczeństwie. Fundacja prowadzi również własne placówki diagnostyczne i edukacyjne. Działalność Fundacji oparta jest na zdywersyfikowanych, stabilnych źródłach finansowania.

  Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przede wszystkim za codzienną realizację zadań w ramach współtworzenia, funkcjonowania i rozwijania Programu wolontariatu zgodnie z potrzebami Fundacji.

  Główne zadania na stanowisku:

  • Realizacja doraźnych i długofalowych projektów w ramach Programu wolontariatu m.in. poprzez:
  • Poszukiwanie źródeł i utworzenie stałych kanałów pozyskiwania wolontariuszy
  • Dokonywanie analizy potrzeb Fundacji i łączenie ich z potencjałem wolontariuszy - rekrutacja wolontariuszy
  • Dbanie o realizację kwestii formalnych (umowy)
  • Monitorowanie pracy wolontariuszy, szkolenie, motywowanie, dbanie o ich rozwój indywidualny jak i relacje w grupie
  • Stworzenie mechanizmów ewaluacji pracy wolontariuszy
  • Prowadzenie dokumentacji wolontariuszy
  • Realizacja działań promocyjnych
  • Przygotowywanie analiz i raportów służących rozwojowi Programu wolontariatu

  Poszukujemy kandydatów, którzy:

  • Mają doświadczenie w pracy wolontaryjnej  lub działalności społecznej
  • Posiadają kompetencje wspierające rozwój wolontariatu:
  • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne przejawiające się w aktywizowaniu ludzi i budowaniu ich zaangażowania
  • umiejętność organizacji pracy własnej i innych
  • systematyczność w działaniu i umiejętność realizacji zadań z myślą o celu
  • Są chętne do rozwoju w ramach współpracy i wymiany doświadczeń z innymi organizacjami wolontaryjnymi
  • Są otwarci na zmiany, nowości i wyzwania

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę w jednej z największych organizacji zajmujących się tworzeniem lepszego świata dla osób z autyzmem
  • Atrakcyjny system wynagradzania
  • Możliwość wdrażania własnych inicjatyw, aktywności i pomysłów
  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę pośród ludzi pełnych pasji
  • Ścieżkę rozwoju zawodowego
  • Możliwość rozwoju i realizacji szczytnej misji organizacji JiM
  • Stałe godziny pracy

  Termin składania aplikacji – 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
  Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za zgłoszenia. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu
  jedynie z wybranymi kandydatami.

  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „JIM” z siedzibą w Łodzi (93-279) przy ul. Tatrzańskiej 105, adres e-mail: iod@jim.org, numer telefonu, 42 643 46 70 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127075, numer NIP: 7282455613, REGON: 473070238, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.
   
  Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
   
  Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora.
   
  Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
   
  Państwa dane zostały pozyskane przez Administratora od Grupy Pracuj sp. z o.o.
   
  Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące kwalifikacji zawodowych, dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, inne dane zwarte w przesłanym CV za zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   
  Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu, zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.
  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.
   
  W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
   
  Administrator może przekazywać Pani/Pana dane następującym odbiorcom: osoby/podmioty wspomagające proces rekrutacji, dostawcy usług IT takich jak hosting oraz dostawcy systemów informatycznych.
   
  Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
   
  Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji.
   
  Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.