Ta oferta pracy jest nieaktualna od 141 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Wsparcia Eksportu

 • Racibórz, śląskie
 • Specjalista
 • 03.08.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Agencja Zatrudnienia Mieszko Bis sp. z o.o. działająca na podstawie wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr. 490, poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Specjalista ds. Wsparcia Eksportu
  Miejsce pracy: Racibórz

  Zakres obowiązków:

  • Przygotowywanie oraz sprawdzanie poprawności ofert handlowych
  • Wprowadzanie i koordynacja zamówień eksportowych do systemu
  • Uzgadnianie dostaw eksportowych
  • Wsparcie działu w temacie dokumentacji eksportowej
  • Wsparcie działu w realizacji bieżących projektów

  Oczekiwania:

  • Bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego oraz języka angielskiego
  • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Ekonomia, Handel Zagraniczny, Stosunki Międzynarodowe)
  • Umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy własnej
  • Komunikatywność
  • Kreatywność i samodzielność w realizowaniu zadań

  Oferujemy:

  • Przyjazną atmosferę pracy
  • Samodzielność w wykonywaniu zadań
  • Możliwość pracy z wykorzystaniem języka obcego
  • Możliwość poszerzania kompetencji oraz rozwoju zawodowego
  aplikuj
  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

  a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Mieszko Bis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 181, (02-222) Warszawa. Dane kontaktowe (adres korespondencyjny): Mieszko Bis sp. z o.o., ul. Starowiejska 75, (47-400) Racibórz, tel. 32 7961205, email: [email protected]
  b) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, e-mail:[email protected]
  c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji.
  d) podstawę przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie ich na podstawie zgody udzielonej przez podmiot, którego dane dotyczą, oraz na przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora.
  e) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję, Mieszko Services sp. z o.o., Mieszko Distribution sp. z o.o., MIESZKO S.A.
  f) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
  g) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko i upływu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych, w sytuacji gdy Pan/Pani wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu wycofania zgody lub upływu 5 lat od jej udzielenia.
  h) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  i) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
  j) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych z rekrutacją do pracy w przedsiębiorstwie administratora danych. W przypadku niepodania danych prowadzenie rekrutacji nie będzie możliwe.
  k) Pana/Pani dane osobowe nie są profilowane.