Ta oferta pracy jest nieaktualna od 315 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Wsparcia i Rozwoju Hurtowni Danych

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 10.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  poszukuje kandydatów na stanowisko:  Specjalista ds. Wsparcia i Rozwoju Hurtowni Danych

  Miejsce pracy: Warszawa
  GKPGE/SYS/38/2018


  Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

  • Realizowanie prac utrzymaniowych oraz rozwojowych w powierzonym zakresie.
  • Bieżące monitorowanie pracy powierzonych systemów informatycznych.
  • Tworzenie oprogramowania i aktualizacja dokumentacji technicznej w powierzonym zakresie.
  • Wykonywanie działań (diagnoza, analiza, rozwiązanie) mających na celu przywrócenie działania aplikacji w przypadku ich niedostępności dla użytkowników końcowych.
  • Aktywne monitorowanie incydentów, wniosków, problemów i pozostałych zgłoszeń.
  • Rozwiązywanie zgłoszeń od użytkowników zgodnie z przyjętymi parametrami SLA.
  • Testowanie wgrywanych poprawek, rozszerzeń oraz nowych wersji oprogramowania.

  Profil idealnego kandydata:

  • Wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym
  • Wiedza z zakresu baz danych (przetwarzanie dużych zbiorów danych, optymalizacja zapytań)
  • Znajomość zagadnień z obszaru Hurtowni Danych
  • Dobra znajomość języka T-SQL
  • Praktyczna wiedza na temat narzędzi:
   - SQL Server Management Studio
   - SQL Server Integration Services
   - Visual Studio
   - TFS lub pokrewne
   - Mile widziana znajomość IBM Cognos, IBM TM1 oraz narzędzia Enterprise Architect

  Ze swojej strony gwarantujemy:

  • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
  • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

  Dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać do dnia 06.06.2018 r. klikając w przycisk

  aplikuj

  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Systemy S.A. z siedzibą w Warszawie (00-833), przy ul. Sienna 75 II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Systemy S.A. pod adresem e-mail: [email protected] lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej. III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych. IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody. V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem. VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

  Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.