Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. wsparcia IT/Pracownik Service Desk

Comp S.A.O firmie

Comp S.A.

Jutrzenki 116

Warszawa

Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. wsparcia IT/Pracownik Service Desk
miejsce pracy: Warszawa

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • zapewnienie pierwszego poziomu wsparcia zdalnego dla użytkowników w organizacji klienta, w zakresie incydentów HW i SW w środowiskach MAC, Windows, Linux i Google, z wykorzystaniem różnorodnych kanałów komunikacji (np. telefon, e-mail, chat, system SNOW)
 • zapewnienie pierwszego poziomu wsparcia bezpośredniego dla użytkowników w organizacji klienta w zakresie incydentów HW i SW w wyżej wymienionych środowiskach
 • zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług w ocenie użytkowników końcowych w organizacji Klienta w świetle osiąganych wyników (KPI)
 • przekazywanie zgłoszeń użytkowników do wyższego poziomu wsparcia (eskalacja wertykalna) lub innego zespołu (eskalacja horyzontalna) zgodnie z trybem i ścieżkami udostępnionymi przez organizację Klienta
 • utrzymanie stałej komunikacji z użytkownikami odnośnie statusu realizacji zleceń

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki z obszaru IT
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego, pozwalającej na współpracę z użytkownikami końcowymi komunikującymi się wyłącznie w tym języku
 • co najmniej 2-letniego doświadczenia w pracy w zespole helpdesk, service desk, IMAC
 • doświadczenia w pracy z systemami operacyjnymi i aplikacjami: MAC, Windows, Linux, Google suite, MS Office, SharePoint
 • ponadprzeciętnych zdolności komunikacyjnych w pracy z wymagającym klientem
 • umiejętności analitycznych, zdolności do właściwej priorytetyzacji zadań i dobrej organizacji pracy własnej

DODATKOWE ATUTY:

 • certyfikat ITIL
 • doświadczenie w pracy w systemie SNOW
 • doświadczenie we wsparciu w zakresie praktycznego wykorzystania urządzeń i aplikacji do telekonferencji

OFERUJEMY:

 • pracę w dynamicznych i kreatywnym zespole
 • szkolenia i certyfikacje
 • atrakcyjny system wynagrodzeń z premiowaniem sukcesów


  • Dofinansowania
   do urlopów
  • Elastyczne
   formy zatrudnienia 
  • Karty
   Multisport

 • Szkolenia
  i Certyfikacje
 • Ubezpieczenia
  grupowe
 • Imprezy
  integracyjne


Osoby zainteresowane współpracą zachęcamy do przesłania CV 
za pomocą przycisku:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, a wykraczających poza ramy, określone przepisami prawa. Niniejsza zgoda dotyczy postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ofercie pracy. Jednocześnie informuję, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną Administratora Danych tj. Comp S.A. z siedzibą w Warszawie. Kandydatury bez tej adnotacji nie będą rozpatrywane.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Administrator: Comp S.A.z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel.: +48 22 570 38 00
Inspektor Ochrony Danych: kontakt e-mail: [email protected], bądź korespondencyjnie, na wskazany adres.
Podstawą Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Katalog danych, który pracodawca może pozyskać na podstawie przepisów prawa jest określony przez art. 22 z ind. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2018. 108 z późn. zm.). Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże ich nie podanie uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być również art. 6 ust.1 lit.a RODO – wyłącznie w sytuacji wskazania danych dodatkowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorom, w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez COMP S.A procesu rekrutacji, następnie niszczone (do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji). Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.
Przysługuje Pani/Panu prawo: odwołania zgody na ich przewarzanie (tam gdzie zgoda była wymagana), żądania dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia (w przypadkach określonych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.(22) 531-09-62

W skład Grupy Kapitałowej Comp wchodzą:

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy