Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
InPost

Specjalista ds. wsparcia projektów - PMO

InPostO firmie

InPost

Cybernetyki 10

Warszawa

Specjalista ds. wsparcia projektów - PMO
Miejsce pracy: Warszawa

Co będzie należeć do Twoich obowiązków:

 • Wsparcie w koordynowaniu i monitorowaniu przebiegu prac projektowych
 • Opracowywanie i nadzór nad harmonogramem projektów
 • Dbałość o terminową realizację zadań przez zespół oraz o dobry przepływ informacji
 • Przygotowywanie raportów, prezentacji, podsumowań na potrzeby projektu
 • Weryfikacja otrzymywanych materiałów w tym danych liczbowych

Czego potrzebujemy od Ciebie:

 • Jesteś absolwentem lub studentem po 3. roku studiów (preferowany profil ekonomiczny/zarządzanie)
 • Umiejętności zarządzania czasem i priorytetyzacji zadań
 • Umiejętności pracy w grupie oraz tworzenia i utrzymywania relacji
 • Staranności i dokładności w ramach wykonywanych zadań
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (w szczególności programu PowerPoint, MS Excel)
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego

Mile widziane:

 • Doświadczenie w obszarze PMO
 • Doświadczenie w obszarze analiz, umiejętność weryfikacji danych
 • Wcześniejsze uczestnictwo w programach menadżerskich
 • Znajomość narzędzia ThinkCell
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie informatycznej, firmie doradczej lub instytucji finansowej
 • Doświadczenie z organizacji studenckich

W zamian oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ciekawą pracę w zgranym zespole
 • Rozwój w najbardziej dynamicznie rozwijającej się firmie logistycznej w Polsce
 • Wpływ na rozwój innowacyjnego biznesu
 • Rywalizację i zabawę na wspólnych eventach, w tym sportowych: Runmageddon, Poland Business Run
 • Dofinansowaną opiekę medyczną i pakiet Multisport

Administratorem danych osobowych jest Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków (dalej także jako „Administrator”). Dane są zbierane oraz przetwarzane celem rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez:

- Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793107918

- InPost S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793087624

- Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6782881784

- InPost Finanse Sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP 678-28-32-047.

oraz przez inne spółki powiązane kapitałowo z powyższymi spółkami oraz podmioty będące podwykonawcami wyżej wymienionych podmiotów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz stworzenia bazy kandydatów.

Dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawodawstwa polskiego.

Dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko i stworzenia bazy kandydatów będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres maksymalnie 2 lat od dnia wpłynięcia aplikacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia tych danych.

Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Integer Group Services Sp. z o. o. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Integer Group Services Sp. z o. o., w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków. 

 

Więcej informacji na temat naszej Polityki Transparentności dostępne na naszej stronie www. 

Specjalista ds. wsparcia projektów - PMO

Co będzie należeć do Twoich obowiązków:

 • Wsparcie w koordynowaniu i monitorowaniu przebiegu prac projektowych
 • Opracowywanie i nadzór nad harmonogramem projektów
 • Dbałość o terminową realizację zadań przez zespół oraz o dobry przepływ informacji
 • Przygotowywanie raportów, prezentacji, podsumowań na potrzeby projektu
 • Weryfikacja otrzymywanych materiałów w tym danych liczbowych

Czego potrzebujemy od Ciebie:

 • Jesteś absolwentem lub studentem po 3. roku studiów (preferowany profil ekonomiczny/zarządzanie)
 • Umiejętności zarządzania czasem i priorytetyzacji zadań
 • Umiejętności pracy w grupie oraz tworzenia i utrzymywania relacji
 • Staranności i dokładności w ramach wykonywanych zadań
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (w szczególności programu PowerPoint, MS Excel)
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego

Mile widziane:

 • Doświadczenie w obszarze PMO
 • Doświadczenie w obszarze analiz, umiejętność weryfikacji danych
 • Wcześniejsze uczestnictwo w programach menadżerskich
 • Znajomość narzędzia ThinkCell
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie informatycznej, firmie doradczej lub instytucji finansowej
 • Doświadczenie z organizacji studenckich

W zamian oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ciekawą pracę w zgranym zespole
 • Rozwój w najbardziej dynamicznie rozwijającej się firmie logistycznej w Polsce
 • Wpływ na rozwój innowacyjnego biznesu
 • Rywalizację i zabawę na wspólnych eventach, w tym sportowych: Runmageddon, Poland Business Run
 • Dofinansowaną opiekę medyczną i pakiet Multisport

Administratorem danych osobowych jest Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków (dalej także jako „Administrator”). Dane są zbierane oraz przetwarzane celem rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez:

- Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793107918

- InPost S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793087624

- Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6782881784

- InPost Finanse Sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP 678-28-32-047.

oraz przez inne spółki powiązane kapitałowo z powyższymi spółkami oraz podmioty będące podwykonawcami wyżej wymienionych podmiotów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz stworzenia bazy kandydatów.

Dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawodawstwa polskiego.

Dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko i stworzenia bazy kandydatów będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres maksymalnie 2 lat od dnia wpłynięcia aplikacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia tych danych.

Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Integer Group Services Sp. z o. o. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Integer Group Services Sp. z o. o., w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków. 

 

Więcej informacji na temat naszej Polityki Transparentności dostępne na naszej stronie www. 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy