Ta oferta pracy jest nieaktualna od 5 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Zakupów

 • Gdańsk, pomorskie
 • Specjalista
 • 16.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ
   

  Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Specjalista ds. Zakupów
  ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

  Miejsce pracy: Gdańsk  Nr ref.: 03/BK/EITE/2019 

  Co robimy:

  Jesteśmy Spółką wspierającą Grupę Kapitałową w zarządzaniu aplikacjami jak i infrastruktury IT, świadczymy również usługi bezpieczeństwa informacji, dostarczamy stanowiska pracy Użytkownika (e-Workplace) oraz budujemy rozwiązania informatyczne w zakresie wytwarzania oprogramowania na potrzeby naszej Organizacji.

  Jesteśmy też otwarci na nowe technologie oraz pomysły.

  Jeśli jesteś:

  • profesjonalistą zainteresowanym nowymi technologiami,
  • nastawionym na cele ,,graczem zespołowym”,
  • bystrym, kreatywnym i pełnym inicjatywy, a równocześnie szybko się uczysz, pracując dbasz o szczegóły.


  oraz posiadasz:

  • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: informatyka/zarządzanie/ekonomia/prawnicze,
  • minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie zakupów/przetargów oraz kontraktowania i zawierania umów,
  • bardzo dobrą znajomość obsługi komputera pakiet MS Office – Word, Excel, PowerPoint, MS Project,
  • znajomość stosowania zasad ustawy Prawo zamówień publicznych – będzie dodatkowym atutem,
  • komunikatywną znajomość języka angielskiego,
  • wysokie umiejętności analityczne,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność planowania i organizacji czasu pracy,
  • nastawienie na harmonijne osiąganie celów,
  • samodzielność w realizacji zadań,
  • prawo jazdy kat. B.


  Zgłoś się do nas!

  Ta propozycja jest dla Ciebie!

   

  Jako Specjalista ds. Zakupów będziesz:

  • uczestniczył w gromadzeniu i analizowaniu informacji o stałych i potencjalnych dostawcach na rynku,
  • uczestniczył w planowaniu i prowadzeniu procesów zakupowych, w szczególności negocjacji,
  • tworzył umowy i zamówienia na dostawy i świadczenie usług lub je weryfikował,
  • odpowiedzialny za uzyskiwanie optymalnych warunków współpracy oraz oszczędności,
  • monitoringu wykorzystywał komercyjne, techniczne oraz procesowe dźwignie optymalizacji,
  • prowadził spotkania z dostawcami,
  • oceniał dostawców,
  • wykorzystywać rozwiązania IT do prowadzenia procesów zakupowych,
  • brał udział w projektach IT.

  Oferujemy Ci:

  możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań
  wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia
  zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  dostęp do najnowszych technologii oraz narzędzi, sprzyjającą rozwojowi partnerską i dynamiczną atmosferę pracy
  atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka oraz innych możliwości w zakresie wsparcia zawodowego
  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim do dnia
  15 lutego 2019 roku za pomocą przycisku Aplikuj
  W temacie e-maila prosimy o podanie nr referencyjnego i nazwy stanowiska, na które prowadzona
  jest rekrutacja.
  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami spełniającymi nasze wymagania .
  Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

  Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:
  (1) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Energa Informatyka i Technologie Spółka z o.o.
  (2) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Energa Informatyka i Technologie Spółka z o.o, w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji.”
  Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, natomiast jej brak uniemożliwia rozpatrzenie aplikacji w procesie rekrutacji.

  Obowiązek informacyjny
  „Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
  1) Administratorem Pani/a danych osobowych (ADO) jest: Energa Informatyka i Technologie (EITE) Spółka
  z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472, kod pocztowy:80-309,
  2) Nasze dane kontaktowe to: [email protected], adres korespondencyjny:  Energa Informatyka
  i Technologie Spółka z o. o, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
  3) Nasze dane kontaktowe to: [email protected], adres korespondencyjny:  Energa Informatyka
  i Technologie Spółka z o. o, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
  4) Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: [email protected]  lub korespondencyjnie na adres  ADO (pkt 2).
  4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych
  w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.
  5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających
  z przepisów prawa.
  6) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.
  7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,
  3. Energa S.A.,
  4. Podmioty dostarczające korespondencję,
  5. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  6. Podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO.
  8) Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona dobrowolna zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
  9) Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia zgód,
  6. usunięcia danych.

  W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
  10) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11) Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje prośbę o uzupełnienie dokumentacji;
  12) Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje usunięcie danych osobowych po zakończeniu rekrutacji.
   
  Energa Informatyka i Technologie  Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.