Oferta pracy

Specjalista ds. Zakupów

MB Aerospace Technologies (Poland) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością O firmie

 • Kalisz, wielkopolskie

 • Ogłoszenie wygasło 11 dni temu
 • Umowa na zastępstwo
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Firma MB Aerospace Technologies (Poland) Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy prowadzącej działalność w USA, Polsce i w Wielkiej Brytanii. Zajmujemy się procesami specjalnymi dla detali i komponentów do silników lotniczych, dostarczając kompleksowe rozwiązania konstrukcyjne. Obecnie poszukujemy kandydatów/ek na stanowisko:
Specjalista ds. Zakupów
 • zarządzanie zamówieniami wg zapotrzebowania generowanego przez system ERP i indywidualnie zgłaszane przez pracowników firmy
 • optymalizacja zapasów i dostaw
 • zakładanie w systemie nowych indeksów zakupowych i uzupełnianie bazy dostawców zgodnie z instrukcją firmy
 • wystawianie zapytań ofertowych i wybór najlepszej oferty
 • negocjowanie cen i warunków dostaw
 • ocena dostawców wg wewnętrznej instrukcji firmy
 • raportowanie i analiza raportów zaopatrzeniowych
 • utrzymywanie dobrych relacji z dostawcami
 • preferowane wykształcenie wyższe
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office, szczególnie Excel
 • doświadczenie w dziale zakupów/zaopatrzenia
 • umiejętności negocjacyjne
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, szczególnie w zakresie budowania i utrzymywania relacji
 • umiejętność planowania i organizacji pracy
 • zdolność analitycznego myślenia i raportowania
 • znajomość Incoterms oraz procedur celnych będzie dodatkowym atutem
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjny pakiet benefitów pracowniczych
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • szkolenia specjalistyczne i kompetencyjne
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MB Aerospace Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Elektryczna 8 wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem 0000185958, NIP: 6181979490., REGON: 251602380 (dalej AD);
 2. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na adres siedziby spółki wskazany w ust. 1)
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani na podstawie art. 6 ust. 1b RODO lub/i na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie
  w określonym w zgodzie celu;
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, wspólnicy
  i pracownicy AD w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, podmioty z Grupy MB Aerospace, ewentualnie usługodawcy usług związanych z procesem rekrutacji;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, to jest do podmiotów z Grupy MB Aerospace. 
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pana/Pani zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 3 lata celu przyszłych rekrutacji;
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymywani ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego.
  W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pai są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.
 8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji;
Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy