Tuplex Sp. z o.o.

Specjalista ds. zakupów w Dziale Logistyki

Tuplex Sp. z o.o.O firmie

Tuplex Sp. z o.o.

Księcia Ziemowita 19

Warszawa


Tuplex Sp. z o.o.
 – ogólnopolski lider w dystrybucji tworzyw sztucznych w obszarze BUDOWNICTWA * PRZEMYSŁU * REKLAMY. Naszą działalność na polskim rynku rozpoczęliśmy w 1990 roku, dziś jesteśmy dużą międzynarodową organizacją, współpracującą ze światowymi koncernami.

 

W związku z dalszym rozwojem naszych struktur biznesowych w Centrali, poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. zakupów w Dziale Logistyki
Nr ref.: CE/ZA/030120
Miejsce pracy: Warszawa

Ofertę kierujemy do Kandydatów zainteresowanych rozwojem w obszarze logistyki i zakupów – PLANOWANIE I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZAPASAMI, WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCAMI ZAGRANICZNYMI.

 


Oferujemy:
 

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w rozwojowej firmie z ponad  25-letnią tradycją na rynku
 • Gruntowne, kompleksowe szkolenia z obsługi systemu i standardów współpracy z dostawcami
 • Zdobycie ciekawego doświadczenia w dużej, sieciowej, nowocześnie zorganizowanej firmie o zasięgu międzynarodowym
 • Przyjazną atmosferę pracy i kulturę organizacyjną opartą na partnerstwie 

Wybrany Kandydat będzie odpowiedzialny za:

 • Monitorowanie i optymalizację stanów magazynowych wybranej grupy produktów w magazynie centralnym i magazynach lokalnych
 • Przygotowywanie i składanie zamówień do dostawców polskich i zagranicznych
 • Monitorowanie przebiegu realizacji zamówień
 • Utrzymywanie bieżących kontaktów z dostawcami
 • Organizację transportu, współpracę ze spedycją

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego pozwalającej na swobodną komunikację biznesową z dostawcami
 • Doświadczenia w zakupach - realizacji zamówień, monitorowaniu zapasów, współpracy z dostawcami zagranicznymi
 • Wykształcenia wyższego
 • Doskonałych umiejętności analitycznych
 • Komunikatywności i dobrej organizacji pracy
 • Efektywnej współpracy w zespole na różnych poziomach organizacji
 • Operatywności, inicjatywy oraz skuteczności działań pod presją czasu
 • Mile widziane doświadczenie w obsłudze SAP
Aplikacje wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych i numerem referencyjnym
prosimy przesyłać za pomocą przycisku:


Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następujących danych osobowych:
- imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzulę zgody, w przypadku niżej wskazanym:

- jeżeli Państwa dokumenty aplikacyjne obejmują dane osobowe inne niż wyżej wskazane lub szczególne kategorie danych (tzw. dane wrażliwe), o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, np. dane dotyczące zdrowia, związków zawodowych itp.:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Tuplex sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.”

- w przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w okresie najbliższych 12 miesięcy:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w okresie najbliższych 12 miesięcy przez Tuplex sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.”

 
Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Tuplex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Księcia Ziemowita 19, 03-778 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: [email protected]. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest obowiązkowe wyłącznie w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania) a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 
opis


Tuplex Sp. z o.o.
 – ogólnopolski lider w dystrybucji tworzyw sztucznych w obszarze BUDOWNICTWA * PRZEMYSŁU * REKLAMY. Naszą działalność na polskim rynku rozpoczęliśmy w 1990 roku, dziś jesteśmy dużą międzynarodową organizacją, współpracującą ze światowymi koncernami.

 

W związku z dalszym rozwojem naszych struktur biznesowych w Centrali, poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. zakupów w Dziale LogistykiNumer ref.: Nr ref.: CE/ZA/030120
Miejsce pracy: Warszawa

Ofertę kierujemy do Kandydatów zainteresowanych rozwojem w obszarze logistyki i zakupów – PLANOWANIE I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZAPASAMI, WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCAMI ZAGRANICZNYMI.

 


Oferujemy:
 

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w rozwojowej firmie z ponad  25-letnią tradycją na rynku
 • Gruntowne, kompleksowe szkolenia z obsługi systemu i standardów współpracy z dostawcami
 • Zdobycie ciekawego doświadczenia w dużej, sieciowej, nowocześnie zorganizowanej firmie o zasięgu międzynarodowym
 • Przyjazną atmosferę pracy i kulturę organizacyjną opartą na partnerstwie 

Wybrany Kandydat będzie odpowiedzialny za:

 • Monitorowanie i optymalizację stanów magazynowych wybranej grupy produktów w magazynie centralnym i magazynach lokalnych
 • Przygotowywanie i składanie zamówień do dostawców polskich i zagranicznych
 • Monitorowanie przebiegu realizacji zamówień
 • Utrzymywanie bieżących kontaktów z dostawcami
 • Organizację transportu, współpracę ze spedycją

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego pozwalającej na swobodną komunikację biznesową z dostawcami
 • Doświadczenia w zakupach - realizacji zamówień, monitorowaniu zapasów, współpracy z dostawcami zagranicznymi
 • Wykształcenia wyższego
 • Doskonałych umiejętności analitycznych
 • Komunikatywności i dobrej organizacji pracy
 • Efektywnej współpracy w zespole na różnych poziomach organizacji
 • Operatywności, inicjatywy oraz skuteczności działań pod presją czasu
 • Mile widziane doświadczenie w obsłudze SAP
Aplikacje wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych i numerem referencyjnym
prosimy przesyłać za pomocą przycisku:


Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następujących danych osobowych:
- imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzulę zgody, w przypadku niżej wskazanym:

- jeżeli Państwa dokumenty aplikacyjne obejmują dane osobowe inne niż wyżej wskazane lub szczególne kategorie danych (tzw. dane wrażliwe), o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, np. dane dotyczące zdrowia, związków zawodowych itp.:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Tuplex sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.”

- w przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w okresie najbliższych 12 miesięcy:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w okresie najbliższych 12 miesięcy przez Tuplex sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.”

 
Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Tuplex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Księcia Ziemowita 19, 03-778 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: [email protected]. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest obowiązkowe wyłącznie w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania) a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy