Ta oferta pracy jest nieaktualna od 266 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. zakupów w zakresie zamówień publicznych

 • Połaniec, świętokrzyskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 23.02.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Specjalista ds. zakupów w zakresie zamówień publicznych

  Miejce pracy: Zawada

  Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna informuje, że poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

   

  Specjalista ds. zakupów w zakresie zamówień publicznych
   

  Główne obowiązki:

  • Ocena i weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia,
  • Opracowywanie opisów warunków udziału w postępowaniu i sposobu oceny ich spełnienia, co do ich zgodności
   z obowiązującymi przepisami,
  • Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/,
  • Wykonywanie czynności związanych z publikacją ogłoszeń dotyczących postępowania,
  • Kontaktowanie się z podmiotami biorącymi udział w postępowaniu,
  • Czynne uczestnictwo w komisjach przetargowych (w otwarciu ofert, dokonaniu ich oceny, udział w negocjacjach
   z wykonawcami),
  • Przygotowywanie rekomendacji wyboru najkorzystniejszej oferty,
  • Uczestnictwo w przygotowywaniu oraz zawieraniu umów z wykonawcą, prowadzenie czynności związanych z zawarciem umów
   na podstawie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ofert złożonych przez wykonawcę,
  • Reprezentacja Zamawiającego w postępowaniach odwoławczych w przypadku skorzystania ze środków ochrony prawnej,
  • Sporządzanie dokumentacji, planów zamówień i sprawozdań o udzielonych zamówieniach.

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane drugiego stopnia ekonomiczne lub prawnicze,
  • Ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych będą dodatkowym atutem,
  • Wiedza z zakresu zamówień publicznych oraz minimum dwuletnie doświadczenie w realizacji zamówień publicznych (preferowane zamówienia sektorowe),
  • Biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, w szczególności Microsoft Word, Microsoft Excel),
  • Zdolność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji,
  • Pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • Oświadczenie o braku toczącego się postępowania o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  Cechy:

  • Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
  • Komunikatywność, kreatywność,
  • Planowanie i organizacja pracy, dyspozycyjność, wysoka motywacja do pracy,
  • Odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę, atrakcyjny pakiet świadczeń pracowniczych, szkolenia, pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

  Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich aplikacji (CV i listu motywacyjnego) w języku polskim na adres: Enea Połaniec SA, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zawada 26, 28 – 230 Połaniec lub za pomocą przycisku APLIKUJ z dopiskiem „Specjalista ds. zakupów PZP”.

  Informujemy, iż nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

  Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna, Zawada 26, 28-230 Połaniec, jako administrator danych informuje, iż dane osobowe zgłaszających się kandydatów będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. 1998 N 21, poz. 94 ze zm.) jest obowiązkowe. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przytoczonej podstawy prawnej. Przekazane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zawierające dane osobowe zostaną zniszczone po zamknięciu procesu rekrutacji i nie będą wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacyjnych. 

  Załączając swoje CV prosimy o dopisanie klauzuli: „Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133 poz. 883 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".
  opis