Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. zamówień publicznych

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKAO firmie

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

DELTA

Białystok

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Liczba etatów: 1 (umowa o pracę)
Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy:
Dział Zamówień Publicznych Politechniki Białostockiej
ul. Zwierzyniecka 6 pok. 4
15-333 Białystok


Zakres podstawowych obowiązków:

 • realizacja obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz procedur wewnętrznych Politechniki Białostockiej;
 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Politechniki Białostockiej w zakresie przygotowania postepowań przetargowych i zapytań ofertowych;
 • śledzenie zmian w zakresie przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz samokształcenie się w tym zakresie;
 • udział w przygotowywaniu projektów zarządzeń wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych;
 • wykonywanie innych zadań związanych z zamówieniami publicznymi zleconych przez przełożonego.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie administracyjne lub prawnicze);
 • minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po stronie Zamawiającego;
 • znajomość narzędzi pakietu MS Office, umiejętność obsługi platformy e-zamawiający lub/i innych platform zakupowych;
 • dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi, orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej;
 • umiejętność organizacji pracy, terminowość, sumienność i rzetelność;
 • umiejętność radzenia sobie z wielozadaniowością i pracą pod presją czasu;
 • umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność w rozwiazywaniu problemów;
 • umiejętność pracy w zespole, inicjatywa i samodzielność w działaniu;
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • możliwość rozwoju zawodowego w oparciu o system szkoleń.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć w terminie do dnia 02.07.2021 r. na adres:

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Białostockiej

ul. Zwierzyniecka 6 pok. 4, 15-333 Białystok

Wymagane dokumenty:

 • cv wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Inne informacje:

 • kandydaci są proszeni o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać;
 • po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną zniszczone;
 • zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (85) 746 97 56 lub (85) 746 97 53
 • dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły w terminie ustalonym w ogłoszeniu.

Klauzula zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Białostocką moich danych osobowych, do realizacji postępowania rekrutacyjnego, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub nie są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę.

………………………………………………………….
(data i podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
 

Ogłoszenie archiwalne