Ta oferta pracy jest nieaktualna od 122 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

 • Gdańsk, pomorskie
 • Specjalista
 • 2018-11-19

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  BAŁTYCKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

  Specjalista ds. Zamówień Publicznych

  Miejsce pracy: Gdańsk

  Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  • Przygotowanie i przeprowadzenie procedur o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulaminami i procedurami;
  • Udział w pracach komisji przetargowej, w szczególności w roli sekretarza komisji przetargowej;
  • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych;
  • Współudział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia i projektów umowy;
  • Publikacja ogłoszeń;
  • Koordynowanie i kontrolowanie czynności związanych z zawieraniem umów;
  • Współpraca z komórkami organizacyjnymi we wszystkich fazach udzielania zamówień;
  • Przygotowanie planu zamówień i postępowań.

  Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

  - Wymagania niezbędne:

  • Wykształcenie wyższe;
  • 3-letni staż pracy;
  • 3-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe związane ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • Praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • Biegła umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);

  - Wymagania dodatkowe:

  • Staż w administracji samorządowej lub jednostce sektora finansów publicznych;
  • Odpowiedzialność w realizacji zadań;
  • Dobra organizacja czasu pracy;
  • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Komunikatywność;
  • Znajomość zasad i technik negocjacyjnych.

  Kandydatom oferujemy:

  • Umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres próbny maksymalnie na 3 miesiące; po tym okresie możliwe jest zawarcie umowy o pracę na okres 1 roku a w następstwie na czas nieokreślony
  • Wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo;
  • Możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwoju zawodowego;
  • Stabilność zatrudnienia;
  • Przewidywany termin zatrudnienia: listopad-grudzień  2018 r.

  Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania bądź listownie na adres: BIGB Baltica ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk

  Termin składania dokumentów do dnia 15.12.2018r.


  Przesyłając swoją aplikację, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na ww. zasadach na potrzeby danego projektu rekrutacyjnego.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.