Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Specjalista ds. zamówień publicznych i umów

MUZEUM MIASTA ŁODZI

 • ogłoszenie wygasło 3 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat, część etatu
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz

MUZEUM MIASTA ŁODZI

Ogrodowa 15

Bałuty

Łódź

Twój zakres obowiązków

 • Opracowanie planów i prowadzenie rejestru zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP z dn. 11.09.2019r. oraz aktów wewnętrznych;

 • Organizacja i kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem zgodności z ustawą prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych oraz regulacji wewnętrznych;

 • Prowadzenie dokumentacji zamówień, w tym przygotowanie treści: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń, niezbędnej korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem;

 • Udział w pracach komisji przetargowych;

 • Sporządzanie sprawozdań z udzielonych postępowań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz regulacji wewnętrznych;

 • Przygotowanie projektów zmian do wewnętrznych procedur dotyczących zamówień publicznych;

 • Analiza warunków umów i jej realizacji oraz dokumentacji projektowej pod kątem możliwych roszczeń finansowych i terminowych;

 • Prowadzenie i monitorowanie całego procesu zmian i roszczeń kontraktowych począwszy od ich przygotowywania, poprzez prowadzenie wszelkich spraw z nimi związanych takich jak: sporządzanie pism roszczeniowych / wniosków o zmianę wraz z ewentualną kalkulacją prac dodatkowych/zamiennych, sporządzenie uzasadnień formalnych i technicznych wraz z ich ewidencjonowaniem;

 • Monitorowanie terminów kontraktowych, wyliczanie roszczeń oraz prac dodatkowych i zamiennych;

 • Negocjowanie warunków umów;

 • Wsparcie w sporządzaniu zleceń, umów, aneksów zgodnie z wytycznymi przełożonego;

 • Kompletowanie dokumentów związanych z umowami, w tym pełnomocnictw, zabezpieczeń finansowych, polis ubezpieczeniowych, itp.;

 • Drukowanie, skanowanie, uzyskiwanie podpisów i archiwizowanie ww. dokumentów;

 • Przygotowanie umów, zleceń, aneksów, porozumień, ugód itp.;

 • Uzgadnianie i przyjmowanie zabezpieczeń umownych (gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych);

 • Koordynacja procesu podpisywania umów;

 • Nowe zadania o ogólnym charakterze.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe (prawo, administracja);

 • Znajomość ustawy z dn. 11.09.2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych;

 • Doświadczenia w prowadzeniu postępowań o udzielenia zamówień publicznych; w szczególności postępowań pow. 130 000,00 PLN;

 • Umiejętność konstruowania umów;

 • Wysokie umiejętności negocjacyjne i orientacja na szukanie rozwiązań;

 • Zdolność do budowania dobrych relacji oraz identyfikowania potrzeb klienta;

 • Aktywność i nastawienie biznesowe;

 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera;

 • Umiejętność planowania zadań w ramach pracy rocznej i dłuższej;

 • Umiejętność pracy pod presją czasu i zadań;

 • Dokładność, zaangażowanie, rzetelność i terminowość w wykonywaniu obowiązków.

Mile widziane

 • Doświadczenie w pracy w instytucji finansów publicznych;

 • Zapraszamy do udziału w rekrutacji osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków na proponowanym stanowisku.

To oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

 • system wynagradzania pracowników sfery publicznej (dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa);

 • udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Miasta Łodzi;

 • pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Pałac rodziny Poznańskich w Łodzi;

 • elastyczny czas pracy;

 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.