Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Wólczańska 179

Śródmieście

Łódź

Twój zakres obowiązków

 • przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy oraz usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

 • przygotowywanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przydzielonych postępowań oraz zapewnienie prawidłowej obsługi prac komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych;

 • wspieranie pracy komisji przetargowych we właściwym stosowaniu przepisów prawa;

 • opracowywanie projektów specyfikacji, ogłoszeń i informacji wymaganych dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przekazywanie ich do publikacji – zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Politechnice Łódzkiej;

 • przygotowywanie projektów oświadczeń, wyjaśnień i stanowisk dotyczących postępowań i środków ochrony prawnej;

 • przygotowywanie dokumentacji oraz opracowywanie projektów wyjaśnień na potrzeby postępowania kontrolnego dotyczącego realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadzanego przez zewnętrzne i wewnętrzne organy kontroli dotyczące realizowanych postępowań i zadań działu;

 • Prowadzenie rejestru postępowań i umów w jednostce, sporządzanie planu zamówień publicznych oraz sprawozdań.

 • opracowywanie projektów uwag i wniosków do protokołu kontrolnego oraz zaleceń pokontrolnych.

Nasze wymagania

 • doświadczenie w korzystaniu z platform zakupowych, platformy e-zamówienia UZP,

 • znajomość obsługi komputera i pakietów oprogramowania biurowego (MS Office) oraz urządzeń biurowych;

 • umiejętność organizacji swojej pracy i ustalania priorytetów;

 • minimum 2-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych (mile widziane w sektorze szkolnictwa wyższego bądź projektach strukturalnych UE);

 • dobra znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

 • samodzielność, odpowiedzialność.

Mile widziane

 • znajomość systemu SL;

 • wcześniejsza praca w jednostce o podobnym profilu (uczelnia, instytut).

To oferujemy

 • możliwość negocjacji pensji opartej na kwalifikacjach i doświadczeniu;

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego;

 • pracę w miłej atmosferze;

 • pakiet świadczeń socjalnych;

 • dobrowolne ubezpieczenie grupowe.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV)

  Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  Przejdź do dokumentu >
 • Podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Politechnice Łódzkiej

  Przejdź do dokumentu >
 • Podpisana zgoda Kandydata/Pracownika na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 7 RODO).

  Przejdź do dokumentu >

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Przewiń do profilu firmy