Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ- Instytut Technologii Eksploatacji

 • Radom

  Radom, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 6 miesięcy temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat, część etatu
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy, usługi i roboty budowlane z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wg procedur obowiązujących w Łukasiewicz - ITeE, w tym: opiniowanie wniosków o wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, sporządzanie ogłoszeń oraz ich przekazywanie do publikacji oraz zamieszczanie na stronie internetowej, opracowywanie specyfikacji warunków zamówienia, w tym istotnych warunków umowy, udział w przygotowywaniu odpowiedzi na pytania wykonawców, sporządzanie protokołów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udział w pracach komisji przetargowych, przygotowywanie dokumentów dla Krajowej Izby Odwoławczej oraz udział w rozprawach przed KIO, prowadzenie, zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentacji zawiązanej z udzielaniem zamówień.

 • Współpraca z pracownikami komórek merytorycznych w przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia, szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia, sporządzaniu wniosków o wszczęcie postępowania, określaniu kryteriów wyboru oferty, warunków udziału w postępowaniu.

 • Sporządzanie harmonogramu zamówień, prowadzenie rejestru zamówień oraz sprawozdawczości, przygotowywanie informacji dla organów kontrolnych.

 • Udział w opracowywaniu i aktualizacji wewnętrznych regulacji prawnych obowiązujących w Instytucie, w tym zwłaszcza tych dotyczących zamówień publicznych,

 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawnych,

 • Przygotowywanie oraz prowadzenie korespondencji z kontrahentami Instytutu i organami administracji publicznej.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe.

 • Znajomość przepisów Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i powiązanych aktów prawnych.

 • Doświadczenie zawodowe/minimum 3 letnie, przy obsłudze procesu zamówień publicznych po stronie Zamawiającego.

 • Biegła znajomość programu MS Office.

 • Rzetelność, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

To oferujemy

 • Umowę o pracę,

 • Wymiar etatu: ½ etatu lub pełny etat,

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji,

 • Miłą atmosferę pracy,

 • Możliwość rozwoju.

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ- Instytut Technologii Eksploatacji

Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, www.itee.radom.pl jako jeden z 32 podmiotów, tworzy Sieć Badawczą Łukasiewicz, powstałą 1.04.2019 r. Instytut specjalizuje się w kreowaniu innowacyjności w obszarze budowy i eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska, a także opracowywaniu modelowych rozwiązań dotyczących programów ustawicznego kształcenia i doskonalenia kadr dla innowacyjnej gospodarki oraz transferu zaawansowanych technologii do zastosowań przemysłowych. Zakres działalności Instytutu obejmuje m.in. modelowanie procesów i struktur transformacji wiedzy i transferu technologii do gospodarki, badania naukowe w zakresie inżynierii systemów, tribologii, inżynierii warstwy wierzchniej, płynów eksploatacyjnych, diagnostyki, mechaniki, bioniki, metrologii, informatyki oraz edukacji zawodowej, metody optymalizacji procesów produkcyjnych i eksploatacyjnych, rozwój systemów racjonalizacji wykorzystywania zasobów materiałowych i energetycznych, metody i urządzenia do wspomagania systemów jakości w procesach wytwarzania i eksploatacji. Ponadto Instytut prowadzi działalność: ekspercką w obszarze innowacyjności gospodarki, doświadczalno-produkcyjną w obszarze urządzeń badawczych, technologiczną, wydawniczą i poligraficzną w obszarze wydawnictw naukowych.

Przewiń do profilu firmy

Dodatkowe informacje

Dostępne miejsca pracy: 1

Wymagane dokumenty:

 • CV

 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV za pomocą przycisku "aplikuj" do 30.11.2021 r. W tytule prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.16.2021